Aktuellt i Repovesi

5.9.2019
Byggarbetet vid Lapinsalmi bro har börjat. Byggarbetet orsakar en del buller. Utomstående har inte tillträde till brobyggplatsen. Ketunlossi dragfärjan fungerar som normalt.

Byggarbetet vid Lapinsalmi bro har börjat i Repovesi Nationalpark

(Uppdaterad 23.8.2019)

Man håller som bäst på att bygga en ny pylonbro i stål vid Lapinsalmi. Brobnans yta görs av trä. Byggarbetsplatsområdet spärras av med flagglina och staket och utomstående har inte tillträde till brobyggplatsen. Delarna till brostommen trasporteras till Lapinsalmi med traktor och fyrhjuling. Vid brobyggplatsen byggs även en tillfällig linbana för att transportera material från ena sidan av Kapiavesi till den andra. En representant för entreprenören finns alltid på plats för att varna friluftsmänniskorna då det pågar varuttransporter på land eller ovanför vattnet. Bron uppskattas stå klar i början av oktober. Byggarbetet orsakar en del buller, vilket det lönar sig att ta i beaktande vid planering av utflykt mot Lapinsalmi. Lapinsalmis nya bro ligger 10 meter ovanför vattendraget Kapiavesi och bron är 50 meter lång.

Dragfärjan Ketunlossi fungerar som normalt. Repovesis rutter går även lätt att nå från Saarijärvis och Tervajärvis parkeringsområden.

Iståndsättningen av ledsträckan mellan Katajajärvi eldplats och Kuutinkanava är färdig

(Uppdaterad 1.8.2019)

Förbättringen av leden mellan Katajajärvi eldplats och Kuutinkanava med grus är färdig. Arbetena var en del av projektet "Retkelle Repovedelle" för iståndsättning av leder i Repovesi nationalpark, vars mål är att trygga programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland via NTM-centralen i Sydöstra Finland. Projektet är tvåårigt.

Nya bryggor i Lapinsalmi och Kuutinkanava

(Uppdaterad 18.7.2019)

Det har byggts nya bryggor i nationalparken. Kanotbryggor finns nu i ändan av Lapinsalmi räddningsväg, vid Lapinsalmi eldplats och vid den eldplats i Kuutinkanava som ligger vid Kuutinlahti. Vid Kuutinkanava har installerats inte bara en kanotbrygga utan också en ny båtbrygga. Da gamla bryggorna tas bort. Arbetena är en del av projektet "Retkelle Repovedelle", vars mål är att trygga en hållbar användning av parken då besökarantalet stiger. Projektet har fått stöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland via NTM-centralen i Sydöstra Finland. Projektet är tvåårigt. 

Övervakare hjälper och vägleder besökäre i Repovesi

(Uppdaterad 11.7.2019)

I nationalparken finns en övervakare varje vecka ända till slutet av augusti. Övervakaren vägleder och hjälper besökarna i hur man ska gå till väga i nationalparken. I praktiken betyder det att övervakaren ger råd i hur man handskas med eld, rör sig på vattnen och bör hålla hundar kopplade. Besökarna ska följa Repovesi nationalparks ordningsstadga, som beskriver vad som är tilllåtet, begränsat och förbjudet i parken. Det är viktigt att de här instruktionerna och reglerna följs, så att alla besökares säkerhet och trivsel är tryggad. Läs mer om parkens regler. (www.utinaturen.fi)

Förändringsarbeten vide leden mellan Repovesi och Mäntyharju - var försiktig när du rör dig längs leden

(Uppdaterad 27.6.2019)

Leden Reporeitti (Mäntyharju-Repovesi-leden) iståndsätts och dras delvis på nytt på i de områden som ligger i Kymmenedalen. Det lönar sig för friluftsfolk att använda den gamla leden, som är markerad med blå färg och pilar. De nya sträckorna av Reporeitti är ännu inte färdiga och inte heller markerade i terrängen. Vissa sträckor av den gamla leden är svårframkomliga på grund av byggarbetena. Om du rör dig med cyckel kan du ställvis vara tvungen att bära cykeln. Därtill finns det arbetsmaskiner och skogsarbetare på byggplatserna. Bekanta dig med leden. (www.mantyharju-repovesi.com)

Var försiktig på spångstigar i dåligt skick

(Uppdaterad 25.6.2019)

Vandrare bör vara extra försiktiga när de rör sig på gamla spångstigar i dåligt skick. En stor del av parkens 15-30 år gamla spänger sjunger på sista versen och har börjat murkna. Sådana här spångstigar finns framför allt längs rutten Talas-Kuutinkanava, Katajavuori-leden, Mustalampi strandstig och i Kirnuhuoko. Även vid vissa andra leder finns det spänger som är i dåligt skick. Avsikten är att spångstigarna repareras inom ett par år.

Användningen av icke-komposterande toaletter

(Uppdaterad 25.6.2019)

I Repovesi finns det mestadels icke-komposterade toaletter vars tömningsintervall är längre och vars avfall hanteras bland annat till gödsel. För att ventilationen i utedassen ska fungeras och luktproblem ska minimeras, måste man minnas två saker:

1) Stäng locket efter användningen

2) Placera varken något extra eller bioavfall till toaletten

Att göra upp eld när det råder varning för skogs- och gräsbrand

(Uppdaterad 25.6.2019)

Då det råder varning för skogs- och gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggade eldplatser som är försädda med rökkanal samt i eldstäder i stugor och i kåtor. Man måste vara extremt varsam med eld i naturen. På området Repovesi är Lapinsalmis och Kuutinkanavas utekök och grillplatser sådana som år öppna för alla. Kontrollore giltiga varningar. (www.ilmatieteenlaitos.fi)

Att åka buss från Kouvola till Lapinsalmis entre

(Uppdaterad 18.6.2019)

Man kan åka buss från Kouvola resecentrum via Verlas värlsarv och Vuohijärvis Natur- och Kulturhus till Lapinsali 8.6.-29.9.2019. Man måste betala kontant (vuxna 5 € och barn 2,5 €). Man kan inte betala med kort. Det är möjligt att ta en cykel med i bussen men man måste göra en platsreservation på förhand: tlf. 040 546 6651. Det ryms max. 3 cyklar i bussen. Kolla in busstidtabeller (www.visitkouvola.fi).

Brunnarna i Repovesi

(Uppdaterad 18.6.2019)
Enligt undersökningar (2018) är vattnet drickbart i brunnarna och behöver inte längre kokas i Repovesi området. Det förekommer lite färg och smak förändringar i Määkijä, Lojukoski, Kuutinkanava och Valkjärvi. Mer specifik information finns på infotavlor vid brunnarna.

Bästa båtförare och paddlare

(Uppdaterat 18.6.2019)
Du kommer ju ihåg att det finns många privatägda sommarstugor inom och i närheten av Repovesi nationalpark. Försök hålla dig på minst 50 meters avstånd från stugornas stränder. På det sättet får alla njuta av de vackra sjölandskapen i fred.

De privata stugstränderna är markerade med rött på kartan. Karta (pdf, 2430 kb, julkaisut.metsa.fi)

Privata stugstränder
 

 

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).