Kundtjänst och vägledning

 • Informationstavlorna (på finska) är belägna vid Ulkkajokis, Kiviniemis och Anttonens parkeringsplatser.
 • Ruunaa friluftscenter (www.ruunaa.fi, på finska)
  • Mångsidig friluftsrådgivning och guidning
  • Försäljning av fisketillstånd, friluftsutrustning och kartor
  • Inkvarterings- och restaurangservice
 • Lokala företagare guidar i terrängen. Tilläggsinformation får man från Visit Karelia turistservice (www.visitkarelia.fi, på finska).

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker

 • Den närmaste butiken finns i Pankakoski, dit det är 3 km från Kiviniemi parkeringsplats.
 • Den mest omfattande butiksservicen finns i Lieksa centrum, dit det är 10 km från Kiviniemi parkeringsplats.

Eldplatser

Det finns tre eldplatser i Reposuo. De är belägna i

 • Kaiskunniemi,
 • Salvoniemi och
 • Olpperi.

Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld.

Dricksvatten

 • Det finns inte dricksvatten på området.
 • Det kan vara bra att koka ytvatten, t.ex. vattnet i sjöarna och bäckarna, innan du dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar på olika ställen.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. I terrängen är det dock i allmänhet möjligt att kompostera bioavfallet och bränna brännbart avfall. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid Salvoniemi, Kaiskunniemi och Olpperi eldplatser finns det torrtoaletter.
 • Det lönar sig också att ta med wc-papper.

Övernattning

 • Man kan övernatta 1 - 3 dygn i Reposuo med stöd av allemansrätten (www.miljo.fi). Forststyrelsen rekommenderar att du slår läger i närheten av eldplatserna.

Övernattning i omnejden

Service för rörelsehindrade

 • Bredvid Ulkkajoki parkeringsplats finns det en observationsavsats som är tillgänglig för rörelsehindrade, där man kan iaktta myrnaturen.
 • Från Ulkkajoki parkeringsplats leder en 200 meter lång jämnad stig, som är tillgänglig för rörelsehindrade, till naturtornet. Även tornets nedre avsats är tillgänglig med hjälp av en assistent.
 • Från observationsavsatsen och naturtornet har man en utmärkt utsikt över den öppna mossen, där det finns mängder av fåglar speciellt på våren och hösten.
 • Det finns inga inva-toaletter på naturskyddsområdet.

Från observationsavsatsen har man en vid utsikt över Reposuo. Bild: Forststyrelsen

Övrig service i omnejden
 • Den närmaste butiken, där det även finns en ombudsmannapost, finns i Pankakoski, dit det är 3 km från Kiviniemi parkeringsplats
 • Den mest omfattande servicen finns i Lieksa centrum, dit det är 10 km från Kiviniemi parkeringsplats.

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).