Aktuellt vid Raseborgs slottsruin

Bekanta dig med den nya mobilguiden!

Mobila guiden för Kustö, Raseborg, Rapola och Skanslandet.

Mobilguiden (lightsonmobiili.fi) ger dig tilläggsinformation och nya synvinklar med hjälp av videos, bilder och annat innehåll. I terrängen kommer du direkt till guidens innehåll med hjälp av QR-koder och NFC-taggar. Guiden är webbläsarbaserad och fungerar i mobiltelefonen utan en separat applikation.

Julfred utlyses den 22.12 kl 18 vid Raseborgs slottsruiner

(Uppdaterad 21.12.2018)
Julfred utlyses vid slottsruinerna den 22.12 kl 18.  För den varma stämningens skull är det önskvärt att så många som möjligt tar med sig en egen LED-lykta 22.12 kl 18 vid Raseborgs slottsruiner. Arrangörer: Ekenäsnejdens svenska församling & Raaseporin suomalainen seurakunta. Läs mera (www.ekenasnejdensforsamling.fi). 

   @Luontoonfi   #raseborsslott