Rapola fornborg

Rapola. Bild: Valkeakosken matkailu.
Symbol för de historiska objekten som sköts av ForststyrelsenNär du spanar ut över Vanajavesi från de mäktiga vallarna på Finlands största fornborg kan du känna beröring med det förgångna. Forntidens människor slog sig ner i Rapolaåsens landskap på 400-talet och manade fram skördelycka genom offergåvor som de placerade i fördjupningar som de gröpt ur skålgropsstenar. Sina döda begravde dessa våra förfäder i stenrösen invid åsen. Före det nya tusentalet rustades det ståtliga åskrönet till en fornborg, en tillflyktsort från fienden. Kom till Rapolaåsen och lev dig in i de forntida invånarnas känslostämningar!

I Rapola fornborg går du i förfädernas fotspår

Läge: Birkaland, Valkeakoski (www.valkeakoski.fi, på finska).Rapola fornborg läge i Finland

Besök: Det är fritt tillträde till Rapola fornborg och fornlämningsområdet. Den avgiftsfria utställningen Rapalum i Voipaala konstcenter är öppen från maj till slutet av september på beställning. Guidningar för allmänheten går att få. Läs mer

Anvisningar och regler: Rapola fornborg är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen är det förbjudet att gräva ut, överhölja och skada fasta fornlämningar (www.finlex.fi). Dessutom är det förbjudet att göra upp eld.

Värt att se och göra: Finlands största fornborg, boplatser från järnåldern, fornåker, offer- eller skålgropsstenar och gravfält. National- och kulturlandskap och värdefull natur. Vandringsleder (1,6 km och 6 km). Läs mer

Service: Kafé, försäljningsprodukter, toalett, handikapptoalett. Ytterligare tjänster erbjuds av samarbetspartner. Läs mer

Passar för: Ett toppenmål för historieintresserade och vänner av storslagna landskap. Terrängen är ojämn och svårframkomlig, och det går inte att ta sig till Rapolaåsen med rullstol. Rörelsehindrade och synskadade rekommenderas ha en assistent med sig. Rapalum-utställningen är lättillgänglig för rörelsehindrade.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/rapola.

Kundtjänst

Tavastlands naturum
Tfn 0206 39 4630
hame(at)metsa.fi

Se anvisning: Med allmänna kommunikationer till Rapola

Se anvisning: Med bil till Rapola

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Rapola

Utflyktskarta.fi: Rapola fornborg

Bekanta dig med den nya mobilguiden!

Mobila guiden för Kustö, Raseborg, Rapola och Skanslandet.

Mobilguiden (lightsonmobiili.fi) ger dig tilläggsinformation och nya synvinklar med hjälp av videos, bilder och annat innehåll. I terrängen kommer du direkt till guidens innehåll med hjälp av QR-koder och NFC-taggar. Guiden är webbläsarbaserad och fungerar i mobiltelefonen utan en separat applikation.