Jungfrudansen

På Norra Ishavets och Östersjöns kuster och i Kvarken har man här och där hittat labyrinter byggda av sten, s.k. jungfrudanser. De härstammar från 1000-1600-talen. Man vet inte säkert varför jungfrudanserna byggdes, men de är alltid belägna i närheten av goda fiske- och säljaktsområden. Även jungfrudansen i Rahja är belägen på Hevoskari, som i forna tider var en viktig stödjepunkt för fiskarna och säljägarna.

Jungfrudansen på Hevoskari. Bild: Hannu Tikkanen

Fiskestödjepunkter

I Rahja skärgård finns det bevarat gamla fiskestödjepunkter med tillhörande stugor, strandbodar och båthamnar. Man kan se dessa tillfälliga boplatser bl.a. på Lepänen, Korkeakari, Hevoskari och Hyöna. Holmarnas grå fiskestugor och de ängar och hagmarker som omger dem vittnar om människans månghundraåriga leverne i skärgården.