Kundtjänst och vägledning

Naturum Naava i höstvinterns färger. Bild: Anna Pakkanen

 • Pyhä-Luostos naturum Naava
  • En inspirerande utställning, som berättar om särdragen i Pyhä-Luostos geologi, natur och kulturhistoria på ett upplevelsegivande sätt.
  • Multivisionen Från fjälldalgångar till runda bergskrön diaserier, videofilmer, naturlitteratur och cd-rom.
  • Information om och vägledning till Pyhä-Luosto nationalpark samt skid- och vandringslederna på Pyhä-Luosto området.
  • Kommunernas turistinformation 
  • En café-restaurang Loimu öppet dagligen 
  • Ett auditorium för 200 personer och en möteslokal för 12 personer.
  • Service för grupper: avgiftsbelagda utställningsguidningar både för grupper av vuxna och av skolelever.
  • Naava Shop, där man kan finna ett och annat nyttigt för vandrarens ryggsäck.

NaavaShop har et bra utbud av gåvor och redskap för vandrarna. Bild: Anna Pakkanen

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Anskaffning av matsäck

 • Man kan köpa sin matsäck i de butiker, bensinstationer och turistföretag som finns i närheten. (www.pyha.fi, på finska och på engelska)

Eldplatser, kokskjul, kåtan och stugor

 • Ahvenlampi: kokskjul 
 • Huttujärvi: hyrestuga och kokskjul
 • Huttuloma: ödestuga, kåta och eldplats
 • Isokuru: kåta och eldplats
 • Kapusta: raststuga och eldplats
 • Karhunjuomalampi: raststuga och två eldplatser
 • Kuukkeli: hyrestuga och eldplats
 • Lampivaara: eldplats
 • Oravalampi: eldplats
 • Porolaavu: eldplats
 • Pyhälampi: raststuga och eldplats
 • Pyhänlatva: eldplats
 • Rykimäkero: kåta och eldplats. Rykimäkero kåta lämpar sig som rastplats även för större grupper.
 • Rykimäkuru: eldplats
 • Tiaislaavu: eldplats 
 • Tikkalaavu: eldplats
 • Ukko-Laavu: kåta och eldplats 
 • Yli-Luosto: ödestuga och eldplats
 • Yrjölä: hyrestuga och eldplats
 • Det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte kokskjul i Ahvenlampi och Huttujärvi, kåtor i Isokuru och Ukko-Laavu och täckta eldplatser med skorsten i Isokuru och Karhunjuomalampi. Vänligen notera, det är förbjudet at göra upp eld i skärmskydd i Karhunjuomalampi.
  • Förbudet gäller inte stugornas eldstäder i Yli-Luosto och Huttuloma ödestugor och Huttujärvi, Kuukkeli och Yrjölä hyrestugor heller.
 • Mer information om att göra upp eld på de för ändamålet avsedda eldplatserna finns på sidorna Friluftslivets ABC.

Huttuloma ödestugan i vintriga färger. Bild: Markus Sirkka

Dricksvatten

 • Man kan fylla på dricksvattensflaskan i naturumet.
 • I Rykimäkero och Huttujärvi finns det brunnar, vars vattenkvalitet undersöks regelbundet.
 • Det lönar sig att koka ytvatten, dvs. vatten från sjöar, åar och bäckar, ett par minuter innan man använder det som dricksvatten, för vattenkvaliteten varierar beroende på område och temperatur.
 • Läs mer om drickvattnet på friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • På nationalparkens område gäller principen för skräpfritt friluftsliv. Forststyrelsens fältpersonal underhåller stugorna och skärmskydden i nationalparken. Vandrarna ansvarar för renheten och avfallshanteringen i stugorna och skärmskydden.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Övrigt avfall bör du föra till ekopunkterna vid ledernas startpunkter där du kan sortera avfall av olika typ, såsom metall-, glas- och blandavfall. Du får tilläggsinformation om återanvändning och avfallshantering i Pyhä-Luostos naturum Naava och på webbsidorna för skräpfritt friluftsliv.

WC

 • Det finns torrtoaletter vid stugorna och eldplatserna.
 • I Pyhä-Luostos naturum Naava finns det handikappanpassad toalett och vid Isokuru kåta och Rykimäkero finns det handikappanpassadtorrtoaletter.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Man får tälta i skärmskyddens och kåtornas omedelbara närhet. Man får också övernatta i skärmskydden och kåtorna på området.

Ödestugor

Hyresstugor

Kuukkeli hyresstugan ligger vid ån Pyhäjoki. Bild: Anna Pakkanen

Övernattning i omnejden

 • I närheten av Pyhä-Luosto nationalpark, längs vandringslederna finns också följande stugor, som dock inte förvaltas av Forststyrelsen: Haarainselkä (raststuga), Salmiaapa (ödestuga) och Kiimaselkä (raststuga).
 • I Luosto finns Metsä-Luoston kämppäkartano som företag och större sällskap kan hyra.
 • Turistcentren i omnejden erbjuder rikligt med inkvarterings- och turistservice. Närmare information om inkvarteringsservicen finner man på Luosto- och Pyhätunturiområdets webbsidor (www.pyha.fi, på finska och på engelska) och på Lapplands turistportal (www.laplandfinland.com, på finska och engelska).

Uthyrning av utrustning

 • Turistföretagen i området (www.pyha.fi, på finska och på engelska) hyr ut utfärdsutrustningfriluftsutrustning.

Service för rörelsehindrade

 • I Pyhä-Luostos naturum Naava finns all service i samma plan och det finns handikappanpassad toalett i byggnaden. Byggnaden är tillgänglig med rullstol, och inga trösklar hindrar framfarten.
 • Till Rykimäkero kommer man längs en jämn sandstig (ca 300 m) som är tillgänglig med rullstol.
 • Med hjälp av en assistent kan man i Pyhätunturi ta sig med rullstol från parkeringsplatsen vid den gamla stolhissen till Isokuru kåta, dit det går en sandbelagd ca 1 km lång led.
 • Det finns handikappanpassad toaletter såväl vid Isokuru kåta som vid Rykimäkero.

Grusvägen till Rykimäkero. Bild: Mari Kotajärvi

Övrig service i omnejden

 • Såväl i Pyhäs som i Luostos turistcenter finns det rikligt med inkvarterings- och turistservice. Man får tilläggsinformation om servicen förutom på webbsidorna för områdets turistcenter (www.pyha.fi, på finska och på engelska) dessutom på Pelkosenniemi (www.pelkosenniemi.fi, på finska och engelska), Sodankylä (www.sodankyla.fi, på finska och engelska) och Kemijärvi (www.visitkemijarvi.fi, på finska och engelska) kommuners sidor.
 • Du finner mångsidig information om Lappland och områdets turistservice på Lapplands turistportal (www.laplandfinland.com, på finska och engelska).

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Pyhä-Luosto