Leder i Pyhä-Luosto

Vandrarna på Luosto vandringnaturstigen. Bild: Sakari Hyytinen

Vi rekommenderar på Pyhä-Luosto

Tunturiaapa toner och fjällutsikter från fågeltornet. Bild: Mari Kotajärvi

Tunturiaapa naturstig, 5-7 km, rundslinga

Patikointi Luontopolkuun tutustuminen Lumikenkäily Luontotorni Tulentekopaikka Esteetön puolikota Kota Esteetön käymälä Pysäköintialue

Året runt, vandringstid 2–3 h.
Lätt vandringsled.

Startpunkt: Naava naturum

Uppe i fågeltornet har du den bästa panoramautsikten över fjällkedjans sydligaste krön.

Tunturiaapa naturstigens ruttbeskrivning

 

 

Pyhänkasteenputous vattenfall på Karhunjuomalampileden. Bild: Anna Pakkanen

Karhunjuomalampileden, 10 km, rundslinga bb

Patikointi Tulentekopaikka Esteetön puolikota Esteetön käymälä Pysäköintialue

Under den snö- och isfria perioden, vandringstid 3–4 h.

Medelsvår led bl.a. på grund av branta trappkonstruktioner.

Startpunkt: Naava naturum

Längs leden finns nationalparkens mest kända sevärdheter: vattenfallet Pyhäkasteenputous, kanjonen Isokuru och åsen Uhriharju.

Karhunjuomalampiledens ruttbeskrivning

 

Kamratliga lavskrikan på Pyhä-Luosto vandringsleden. Bild: Aino Eronen

Pyhä-Luosto vandringsled, c. 35 km/riktning

Erävaellus Hiihto huolletulla ladulla Esteetön puolikota Kota Päivätupa Päivätupa  Kuivakäymälä Pysäköintialue

Kan vandras under den snö- och isfria perioden. Under vintern längs nätverken av skidspår.

Medelsvår led.

Startpunkt: Luoston portti (www.utflyktskarta.fi) eller Naava naturum

Utsikt från Ukko-Luosto, Lampivaara ametistgruva, Isokuru, vattenfallet Pyhänkasteenputous och tjärnen Pyhänkasteenlampi

Pyhä-Luosto vandringsledens ruttbeskrivning

 

 Andra leder

På paus på leden till Ukko-Luostos krön. Bild: Pyhä-Luosto turistföreningUkko-Luostos krön, 4-6,5 km

Patikointi Tulentekopaikka Esteetön puolikota Kuivakäymälä Pysäköintialue

Under den snö- och isfria perioden, vandringstid 3–5 h.

Medelsvår led

Startpunkt: Luoston portti (www.utflyktskarta.fi)
 
Från Ukko-Luostos krön öppnar sig en fantastisk utsikt.
 

 

Hjortronen mognar vid Poropolkuleden. Bild: Anna Pakkanen

Poropolkuleden, 7 km, rundslinga

Patikointi Tulentekopaikka Esteetön puolikota Kuivakäymälä Pysäköintialue

Under den snö- och isfria perioden, vandringstid 2–3 h.

Lätt men på platser våt vandringsled

Startpunkt: Naava naturum
 
Renskiljningsplats, rester av en flottningsstuga
 
 
 

Landskapet från Yli-Luosto. Bild: Juha PasoLuosto-Yli-Luostoleden, 8-12 km/riktning

Patikointi Tulentekopaikka Esteetön puolikota Päivätupa Kuivakäymälä Pysäköintialue

Under den snö- och isfria perioden, 4–6 timmar

Medelsvår led

Startpunkt: Luoston portti eller Luostonluoma parkeringsplats (www.utflyktskarta.fi)
 
Fjärrlandskapet mot Ukko-Luosto och den omgivande myren samt Yli-Luosto gamla ödestuga
 

Luosto-Yli-Luostoledens ruttbeskrivning

 

Vid Lampivaara café, på Rykimäkeroleden. Bild: Pyhä-Luosto turistföreningRykimäkeroleden, 12-14 km, rundslinga

Patikointi Pyöräily Hiihto huolletulla ladulla Esteetön puolikota Kota Päivätupa Esteetön käymälä Pysäköintialue

Året runt, vandringstid 3–4 h.
 
Lätt vandringsled.
 

Startpunkt: Rykimäkero parkeringsområde (www.utflyktskarta.fi)

Rykimäkero njalla och timmerbod, Lampivaara ametistgruva, Rykimäkuru.

Rykimäkeroledens ruttbeskrivning

 

Krypljung på toppen av Noitatunturi. Bild: Anna PakkanenErövring av Noitatunturi, 14,5 km, rundslinga

Patikointi Tulentekopaikka Esteetön puolikota Kota Päivätupa Kuivakäymälä Pysäköintialue

Under den snö- och isfria perioden, vandringstid 5–6 h.

Svår led

Startpunkt: Naava naturum

Noitatunturis krön som är den högsta punkten i Pyhä-Luosto nationalpark, Kuorinkikuru och Isokuru kanjoner, Uhriharju ås

Erövring av Noitatunturi ruttbeskrivning

 

Gammal lada på Luosto vandringsnaturstigen. Bild: Anna Pakkanen

Luosto vandringsnaturstig, 18 km, rundslinga

Patikointi Luontopolkuun tutustuminen Tulentekopaikka Esteetön puolikota  Kuivakäymälä Pysäköintialue

Under den snö- och isfria perioden, vandringstid 6–8 h.

Medelsvår led

Startpunkt: Luoston portti (www.utflyktskarta.fi)

Urskogarna i Luosto, aapamyrarna, Ukko-Luosto utsiktsplats.

Luosto vandringsnaturstigens ruttbeskrivning

 

Snart i Lampivaara, på Ukko-Luosto vandringsled. Bild: Pyhä-Luosto turistföreningUkko-Luosto vandringsled, 18 km, rundslinga

Patikointi Pyöräily Hiihto huolletulla ladulla Tulentekopaikka Esteetön puolikota Kota Esteetön käymälä Pysäköintialue

Året runt, vandringstid 3–6 h

Medelsvår led

Startpunkt: Luoston portti (www.utflyktskarta.fi)
 
Lampivaara ametistgruva, Ukko-Luostos gamla skogar.
 

Ukko-Luosto vandringsledens ruttbeskrivning

Pyhä-Luosto © Metsähallitus
Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Pyhä-Luosto

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Ruttbroschyr, sommar

(på engelska)

(Pdf-fil 2,3 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Ruttbroschyr, vinter

(på engelska)

Pdf-fil 4,5 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Kartorna hjälper dig för att planera men är inte lämpliga till navigering i terrängen!

Ruttbroschyr, Mountain Biking

(på engelska)

Pdf-fil 4.9 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!