Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Puurijärvi och Isosuo nationalpark

12.4.2019
Av säkerhetsskäl är tornet i Isosuo stängt tillsvidare.

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Puurijärvi-Isosuo nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (www.metsa.fi), då de verkar inom nationalparken.

Guidade turer

  • Ilon tuli (www.ilontuli.fi, på finska)
    • Guidade naturutflykter
  • Luontopalvelut Harnakka (www.harnakka.wordpress.com, på finska)
    • Fågelexkursion, bärplockning, vandring, svampplockning, tematurer, naturexkursion

Matservice

Inkvartering och uthyrning av lokaler 

Övriga tjänster

  • Luontopalvelut Harnakka (www.harnakka.wordpress.com, på finska)
    • vildmarkskunskapkurser, fågelkurser, vandringkurser