Leder i Puurijärvi och Isosuo

12.4.2019
Av säkerhetsskäl är tornet i Isosuo stängt tillsvidare.

Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Stigarna i Puurijärvi-Isosuo nationalpark börjar vid parkeringsplatserna, som ligger  i kanten av Isosuo myrmark och vid Kauvatsantie vägen. (Körbeskrivning). 

Nationalparken lämpar sig väl som endagsutflyktmål. Bild: Ari Ahlfors

 

Naturstigar

  • I norra delen av Isosuo myrmark finns en 2 km lång naturstig med informationstavlor, som berättar om myrmarkens dolda liv. Invid naturstigen står det ett 4 m högt naturtorn. Från naturstigen förgrenar sig en stig till torvlada.  

Isosuo. Bild: Tuija Warén.

Övriga leder

  • Från Isosuo naturstig förgrenar sig en stig till torvlada.
  • Till Kärjenkallio fågeltorn går det en märkt stig från Kärjenkallio parkeringsplats. Stigens längd är ca 0,8 km.
    • Service: invid stigen finns det en informationstavla som berättar om fåglar och växter i Puurijärvi.
    • Sevärt: Kärjenkallio 18 m höga fågeltorn är ett av de högsta i Norden. I tornet ryms ca 50 personer per gång.
  • En märkt stig leder till Ahvenus fågeltorn.

Vatten- och kanotleder

Till nationalparken kommer man även vattenvägen längs Kumo älv och Ala-Kauvatsanjoki å. Melontareittiopas (guide för kanotleder) gällande området kan hämtas från stadshusen i Vittis och Kumo.

Broschyr över utflyktsmål

Pdf-fil 3.1 MB (julkaisut.metsa.fi)

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!