Kundtjänst och vägledning

 • Pilke kundtjänst
 • Vid områdets två viktigaste startpunkter Vaattunkiköngäs och Vikaköngäs finns det skyltar och kartor, som berättar om området.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker

 • De närmaste butikerna ligger vid Vikajärvi (www.vikajarvenseutu.fi, på finska) och Rovaniemi (www.rovaniemi.fi, på finska).

Eldplatser, kåtan och stugor

 • Kaltio: eldplats
 • Karhukumpu: eldplats
 • Könkäänsaari: eldplats
 • Niittypirtti: raststuga (på finska) och eldplats
 • Sortovaara: kåta och eldplats
 • Säynäjäoja: eldplats
 • Ukkoharri: eldplats
 • Vaattunkijoki: eldplats
 • Vaattunkilampi: eldplats
 • Vikaköngäs: eldplats

Niittypirtti raststugan. Bild: Pia Jaakola

 • Varje led har en rastplats, där man kan äta sin matsäck.
 • Det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).  
  • Förbudet gäller inte kåtan i Sortovaara och eldstaden i Niittypirtti raststugan.

Dricksvatten

 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Däremot är vatten från källor i allmänhet drickbart utan rening, trots att vattenprov eventuellt inte tagits. På Polcirkelns friluftsområde finns det en källa vid Vaattunkivaara naturstig och en vid Pikkuromppas stig. Källornas vattenkvalitet har inte undersökts.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Vikaköngäs skärmskydd. Bild: Juha Paso

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl inne på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att besökaren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen hem eller till ekopunkterna vid ledernas startpunkter för sortering.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.
 • Vid ledernas startpunkter i Vikaköngäs och Vaattunkiköngäs finns det avfallsterminaler.

Toaletter

 • Vid rastplatserna finns det utedass. Vid Vikaköngäs och Vaatunkiköngäs startpunkter och vid Könkäänsaari skärmskydd finns det toaletter som är tillgängliga för rörelsehindrade.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Man får tälta med stöd av allemansrätten (www.miljo.fi) på området, men vi rekommenderar att man slår läger i närheten av rastplatserna. Man får också övernatta i skärmskydden på området, bara man inte stör övriga besökare.

Hyresstugor

 • Vid Vaattunkiköngäs finns välutrustade Vaattunki storstuga (www.wildnordic.fi, på finska).
 • Vid Vaattunkilampi, det finns en hyresstuga som hyras ut mellan 1.5. och 30.10. Information och bokningar: +358 40 596 5661/Jari Marjala.

Övernatting i omnejden

 • Om traktens inkvarteringsservice finner man information på Rovaniemis (www.rovaniemi.fi, på finska) nätsidor.

Uthyrning av utrustning

 • Vid Rovaniemis turismföretag kan man göra förfrågningar om utfärdsutrustning. Om turismföretagen finner man information på Rovaniemis (www.rovaniemi.fi, på finska) nätsidor.

Service för person med/som har en funktionsnedsättning

 • Från Vaattunkiköngäs går en led som är tillgänglig med rullstol. Man kommer över Raudanjoki längs en hängbro. Naturstigen på Könkäänsaari är tillgängliga, liksom också Könkäänsaari skärmskydd. Leden klassas som en krävande tillgänglig.
 • På älvstranden vid Vikaköngäs finns det en spångad led, ett skärmskydd och en brygga som är tillgänglig för person med/som har en funktionsnedsättning. Den spångade stigen från hängbron till Vikaköngas klassas som en lätt tillgängliga leder. Vid Vikaköngäs går det också att fiska.
 • Vid Vikaköngäs och Vaatunkiköngas startpunkter och Könkäänsaari skärmskydd finns det tillgängliga torrtoaletter.

Könkäänsaari skärmskyddarna är tillgängliga med rullstol. Bild: Vesa-Matti Hillberg

Specialservice för båtfolk

 • I norra ändan av Olkkajärvi, intill riksväg E75 har det byggts en båthamn och en parkeringsplats. Från hamnen kommer man under den isfria tiden av året med båt till Olkkajärvi och Raudanjoki och ända till Vaattunkiköngäs.

Övrig service i omnejden

 • Om omnejdens service finner man information på Rovaniemis (www.rovaniemi.fi, på finska) nätsidor.
Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Polcirkelns strövområde

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).