Service i Pirunkirkko

Kundtjänst och vägledning

 • I anknytning till parkeringsplatsen finns en finskspråkig informationstavla.
 • Ytterligare information om utflyktsmålet fås från Kuhmos naturum Petola.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplats och raststuga

 • I Pirunkirkko raststuga finns en eldstad och utanför stugan finns en eldplats.
 • Under perioder med varning för skogsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld i eldstaden inne i stugan. Under perioder med varning för skogsbrand är det förbjudet att göra upp öppen eld på eldplatsen.
 • På andra ställen är det alltid förbjudet att göra upp eld.
 • I Friluftslivets ABC kan du läsa mera om att göra upp eld på anvisade eldplatser.

Pirunkirkko raststuga. Bild: Hannu Huttu

Dricksvatten

 • Det lönar sig att koka ytvatten från t.ex. sjöar, åar och bäckar i några minuter innan du dricker det eftersom vattenkvaliteten varierar områdesvis och beroende på temperaturen.
 • Läs om vandrarens vattentips i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga uppsamlingskärl för avfall inne i området och man bör därför ta hand om sitt avfall själv. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid Pirunkirkko raststuga finns en torrtoalett.

Övernattning

Övernattning i omnejden

 • Inom Paljakka-området finns många slags logimöjligheter. Ytterligare information om dem finns på Puolanka - Paljakka turistförenings webbplats (www.paljakka.fi, på finska).
 • Logimöjligheter finns också i Puolanka (www.puolanka.fi, på finska), Hyrynsalmi (www.hyrynsalmi.fi, på finska) och Ristijärvi (www.ristijarvi.fi, på finska).
 • Vid Paljakka skidcenter finns ett husvagnsområde.
 • Längs vandringslederna finns ett flertal skärmskydd och kåtor och i närheten av dem är det tillåtet att tälta.

Service för rörelsehindrare

 • Inom området Pirunkirkko skyddsskog finns ingen service för rörelsehindrade.

Övrig service i omnejden

 • Närmaste butik,bensinstation och postombud är längs väg 888 i Kotila, cirka 6 km från Pirunkirkko parkeringsplats.
 • Närmaste bank, taxi, apotek och hälsovårdscentral finns i Puolanka (www.puolanka.fi, på finska), Hyrynsalmi (www.hyrynsalmi.fi, på finska) och Ristijärvi (www.ristijarvi.fi, på finska).
 • Närmaste allmänna telefon finns i Paljakka skidcenter i Paljakka-huset som har öppet under säsongtid och tillfälligt vid andra tider.
 • I Paljakka skidcenter i Paljakka-huset finns ett café och en kiosk som har öppet under säsongtid.

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).