Peuran polku är medelsvår. Leden är väl markerad för det mesta och det finns öde- eller reserveringsstugor eller skärmskydd och kåtor med en dagsvandrings mellanrum. Ledens höjdskillnader är små. Stigens stenighet saktar in farten.

Peuran polku stamleden norr om Hirvaan kierros -leden är en krävande vandringsled vilken rekommenderas endast åt  erfarna vandrare (10/2018).