Lämpliga startpunkter

Stamledens start- och ändpunkter från söder till norr är:

 • Joutehovi Perho Naturturismcenter, Perho
 • Valkeinens campingområde, Lestijärvi
 • Metsäpeuranmaas informationscentrum, Lestijärvi
 • Petäjämäkis friluftsanläggning, Reisjärvi

Hirvaan kierros -rundslingans start- och ändpunkt är vid Koirasalmi naturstuga (koirasalmi.com, på finska och engelska) i Kivijärvi.

Mäntyjärvi rundslingans start- och ändpunkt är vid Kuivajärvis parkeringsplats i Reisjärvi.

Koirasalmi naturstuga. Bild: Hanna Aho

Ledens etapper

Peuran polkus stamled, 77 km

Obs! Peuran polku stamleden är en krävande vandringsled vilken rekommenderas endast åt  erfarna vandrare (10/2018).

Stamleden är inte en rundslinga.

 • Joutenhovi Perho Naturturismcenter - Sysilampi, 10 km
 • Sysilampi - Salamajärvi, 10 km
 • Salamajärvi - Lehtosenjärvi, 17 km
 • Lehtosenjärvi - Valkeinens campingområde, 12 km
 • Valkeinens campingområde - Kuivajärvi, 15 km
 • Kuivajärvi - Petäjämäkis friluftsanläggning, 13 km

Hirvaan kierros -rundslinga, 58 km

 • Koirasalmi - Sysilampi, 10 km
 • Sysilampi - Salamajärvi, 10 km
 • Salamajärvi - Lehtosenjärvi, 17 km
 • Lehtosenjärvi - Koirasalmi, 21 km

Mäntyjärvi rundslinga, 15 km

 • Kuivajärvi - Saarijärvi, 5 km
 • Saarijärvi - Raatejärvi, 8 km
 • Raatejärvi - Kuivajärvi, 2 km


Ledmarkering

 • Peuran polku -stamled är markerad med orange färg på träden.
 • Hirvaan kierros -rundslinga är markerad med blått.
 • Mäntyjärvi rundslinga är markerad med grönt.


Förbindelse med andra leder

 

Kanotleder

 • Längs Hirvaan kierros -rundslinga vid Nielujärvi, kommer man till Kinnulas centrum längs Matkusjoki kanotled.
 • I omnejden finns även Lestijoki kanotled (www.lestijarvi.fi, på finska).

En skogsvildsren familj. Bild: Reijo Kuosmanen

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!