Säkerheten på utflykter med barn

I Aulanko naturskyddsområde. Bild: Vastavalo/MikkoSaxlundNär man gör utflykter med barn är det synnerligen viktigt att sörja för säkerheten. När barn rör sig ute i naturen utvecklas deras motorik och de övar sig i att behärska den egna kroppen. Det kan hända att barnen söker sig till onödigt utmanande "praktikplatser" (klättring, branter m.m.). Det är de vuxna som skapar ramar för verksamhet och bedömer riskerna i omgivningen. Det är viktigt att man inte oroar barnet med överdrivna varningar eller skrämmer det - det räcker med att förbjuda det som faktiskt är farligt och riskabelt.

Det är bäst att iaktta särskild försiktighet med eggredskap. Också metkrokar kan orsaka tråkiga olyckor. Det är också all anledning att se upp med heta friluftskök. Å andra sidan är det bra att redan i unga år lära sig att handskas med eld på ett säkert sätt, så att man undviker brännskador och markbränder.

Trots allt undgår barnen sällan små sår och skråmor. Man behöver ha med första hjälpen-utrustning, som man bekantat sig med redan hemma. Det lönar sig också att ha med ormserum, som också hjälper mot getingstick.

Förutom getingar kan också andra insekter irritera, om insektmedel är för starka för barnen. En mygghatt kan hjälpa, och dessutom kan man använda mildare medel eller företa utflykten under en årstid då myggorna inte stör. På fästingområden lönar det sig att ha fästinginspektion varje kväll.

Gå vilse

Det är viktigt att prata med barnen om vad de ska göra om de går vilse. Det bästa sättet att undvika att de kommer ifrån sitt sällskap är att hålla ihop! Oftast går man vilse i situationer där det inte tycks finnas någon risk att komma ifrån gänget, t.ex. när man närmar sig en ödestuga eller rutten verkar vara helt klar när man tittar ut från fjälltoppen. Frestelsen att snabbt komma fram till stugan före de andra kan vara stor. Längre ner på sluttningen kan stigen vika av åt ett annat håll och leda någon annanstans. Det är också bra att ha noggranna spelregler ifall någon skulle gå vilse. Den viktigaste tumregeln är att stanna där man är och söka en skyddad plats men inte gömma sig.

Läs mer