Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Patvinsuo nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (www.metsa.fi), då de verkar inom nationalparken.

Guidade turer och programtjänster

 • Erä-Eero (www.eraeero.com, på finska och engelska)
  • Naturresor

Inkvartering och uthyrning av lokaler

Övriga tjänster

 • Erä-Eero (www.eraeero.com, på finska och engelska)
  • programservice
 • Taiga Maja (www.taigamaja.fi, på finska)
  • Programservice
 • Villiemäntä (www.villiemanta.fi, på finska)
  • programservice
 • Hopealammen kämppä (www.hopealampi.fi)
  • mötestjänster, lägerskolor mm.