Passagebegränsningar på skjutområdet

Mellan Lahnalampi parkeringsplats och Pirskanlampi tältningsområde går stigen ställvis över varningsområdet för garnisonens skjutområde. Skjutområdet är markerat i terrängen med en röd ring runt trädstammarna. Tillträde till skjutfältet förbjudet under skjutövningarna. År 2019 tidpunkterna för övningarna (18. - 21.2.2019,11. - 16.3.2019, 1. - 4.4.20198. - 12.4.2019, 29.4 - 3.5.201920. - 22.5.201927. - 29.5.2019, 5.-6.6.2019, 19. - 22.8.2019, 9. - 14.9.2019, 30.9 - 3.10.20197. - 11.10.201928.10 - 1.11.201918. - 20.11.2019) är markerade i terrängen på skyltarna som finns i närheten av området och invid lederna som går till området.

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).