Kundtjänst och vägledning

 • Siida - Samemuseum och Övre Lapplands naturum
  • Försäljning av kartor och fisketillstånd.
  • Friluftsrådgivning och guidning.
  • Avgiftsbelagda utställningar: en permanent utställning över Övre Lapplands natur och samekulturen samt gästutställningar.
  • Museibutik och restaurang.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

 • På statens marker i Övre Lappland tillåter Forststyrelsen att man gör upp eld av ris och grenar utan särskilt tillstånd. För att ta och använda lågor, dvs. markliggande träd, av lågt värde, behöver man i praktiken ett markträdtillstånd, som fås från Ivalo kundtjänst och Övre Lapplands naturum Siida. Det rekommenderas att man använder sig av ställen där det tidigare gjorts upp eld.
 • Det finns sju eldplatser i ödemarken. Johtalanvárri, Koahpelasjärvi, Nammajärvi och Heargevarri finns längs Utsjokis friluftsled. Längs Guivis länk i ödemarkens södra del finns det eldplatser i samband med Ruktajärvis och Njavgoaivis ödestugor samt Akujokis torvkåta.
 • Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna.
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

 • Områdets vatten är för det mesta drickbara. Strömmande vatten är bättre än stillastående. Under sommerhettan rekommenderas det, att man kokar vatten först.

Avfallshantering

 • Det är önskvärt att vandrare följer principen för skräpfritt friluftsliv: det onedbrytbara avfall som blir till på vandringen förs bort ur terrängen och sorteras.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Vid ödestugorna samt vid Kevledens ändpunkter finns det ekopunkter.
 • Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

WC

 • I samband med varje ödestuga, gamme och eldplats finns det torrtoaletter (Det finns ingen toalett vid Johtalanvárri eldplatsen) .

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Vandrare får fritt välja övernattningsställe i terrängen. Genom att slå läger på gamla tältningsställen och på ödestugornas gårdar kan vandraren minska på slitaget av terrängen.

Ödestugor

Det finns tre ödestugor på Paistunturi ödemarksområde.

 • Ruktajärvi är belägen på nordöstra stranden av Ruktajärvi i södra ändan av Kevoleden, i ödemarkens sydvästra del.
 • Njavgoaivi är belägen nordväst om Njavgoroaivvi (Nauguvaara) längs Guivis led, i ödemarkens sydvästra del, väster om Kevo naturreservat.
 • Koahppelasjärvi är belägen vid Koahppelasjärvis södra ända längs Utsjokis friluftsled i ödemarkens norra del.

Övernattning i omnejden

 • I området finns ett hyrestuga. Bokningar via Lomarengas Oy.

 • Man kan parkera husbilar och -vagnar på Vägförvaltningens parkeringsplatser. För karavanare finns det service i Utsjoki och Karigasniemi.

 • Övriga övernattningsmöjligheter i omnejden kan man göra förfrågningar om vid Utsjokis (www.utsjoki.fi, på norsk) och Enares kommuners turistinfo.

Service för rörelsehindrade

 • Det finns ingen service för rörelsehindrade på området.  Enares samemuseum och Övre Lapplands naturum Siida är tillgängliga med rullstol. I Siida - Samemuseum och Övre Lapplands naturum finns det en handikappanpassad toalett och på friluftsmuseiområdet kan man röra sig om sommaren med en assistent. 

Övrig service i omnejden

 • I Utsjoki (www.utsjoki.fi, på norsk) finns omfattande service: bl.a. livsmedels- och diversehandlar, post, hälsocentral och inkvarteringsservice.
 • Även i Karigasniemi finns det bra service.
 • De närmaste bränsledistributionspunkterna och livsmedelsbutikerna finns i Utsjoki, Kaamanen och Karigasniemi. I dessa byar finns det även taxiföretagare.
 • Den närmaste bankautomaten finns i Enareby. Banken i Utsjoki kyrkoby har förkortade öppettider.
 • I omnejdens livsmedelsbutiker finns det medicinskåp.
 • I omnejden finns det många turistföretagare.
 • Bilflyttningsservice kan man göra förfrågningar om av taxi- och turistföretagare (www.utsjoki.fi, på norsk).
 • Du finner mångsidig information om Lappland och områdets turistservice på Lapplands turistportal (www.lapland.fi, på finska och engelska).

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).