Göra upp eld på anvisade eldplatser

Eldplatserna får gemensamt användas av alla. Ge plats om det kommer andra till samma eldplats.

Kom ihåg varningarna för skogsbrand!

Om du ämnar göra upp eld i skogen eller i terrängen bör du först ta reda på om varning för skogsbrand utfärdats i området.

Varningarna ges dagligen i sin helhet vanligen i väderrapporterna i Radio Suomi och i Radio Vega. Gällande varningar för skogsbrand publiceras även i övriga medier, såsom de riksomfattande radio- och televisionskanalerna samt på Internet på meteorologiska institutets hemsidor (sv.ilmatieteenlaitos.fi) och på YLE:s text-tv-sidor. Jourhavande meteorologen (sv.ilmatieteenlaitos.fi) ger telefoninformation (på finska) om varningarna 24 h/dygn.

Förberedelser för att göra upp eld

Bild: Vastavalo/Jari HindströmInnan du tänder en eld bör du försäkra dig om att det är tillåtet att göra upp eld, att inga varningar för skogsbrand utfärdats och att det inte blåser kraftig vind på eldplatsen, som kan sprida gnistor i skogen.

Använd endast brännved som transporterats till eldplatsen. Gå efter den mängd ved du behöver från vedskjulet och sätt den bredvid eldstaden. Det lönar sig att klyva veden i tillräckligt tunna klabbar. Kluven ved brinner bättre än rundvirke. Det är inte lätt att tända färsk och fuktig ved, men då elden antänts, kan du använda även sådan ved.

Torra pinnar och kvistar, självtäljda eldstickor och späntor av tjärved och -stubbar fungerar som utmärkt tände. Du kan också på förhand förse dig med en eldpåse som innehåller näver, tjärvedsstickor, gamla ljusstumpar och liknande tände.

Vedklabbarna radas ovanpå tändet, så att eldstickor och tjärveden är underst, övrigt tände ovanpå, grenar, stickor och slutligen kvistar.

Om veden är torr och välkluven kan tändet placeras ovanpå veden, då brinner elden uppifrån neråt och största delen av de giftiga förbränningsgaserna, som annars skulle spridas direkt i atmosfären, förtärs av elden.

Så tänder du elden

Tänd elden i lovart (vindsidan). Skydda tändstickan med handen och håll den med lågan neråt. Då tändet på lovartssidan antänds sprider elden sig sedan lätt och antänder veden på läsidan.

Då tändet och pinnarna fattar eld kan du mata elden med litet mera grenar och pinnar och småningom med kraftigare ved. Gör inte elden för stor, utan sträva till att spara ved, speciellt på trädlösa områden och på områden där veden måste transporteras långa sträckor.

Veden bör radas tillräckligt tätt för att det ska bli en ordentlig eld men inte för tätt, för att inte elden ska kvävas. Se också till att elden står stadigt och inte rasar ihop.

Underhåll av elden

Elden matas med de första små vedklabbarna först då elden brinner ordentligt. Elden bör skötas om så att den brinner ordentligt. Å andra sidan bör du se till att elden inte sprider sig utanför eldstaden. Eld bör alltid hanteras med försiktighet. En eld får aldrig lämnas utan tillsyn. Elden matas med ved i lämplig takt, så att den inte växer sig onödigt stor.

Städa efter dig

Då lägret rivs eller pausen är över bör du samla ihop allt avfall och ta det med dig. Pappersemballage och träspån kan du bränna i elden innan du släcker den. Undvik att bränna plastpåsar, för smutsiga plastpåsar sprider giftiga gaser då de förbränns. Ta med dem hem i stället och skölj ur dem för återanvändning en annan gång.

Eldstaden är ingen sopbehållare. Försök inte att bränna sådant som inte är brännbart, såsom konservburkar, aluminiumfolierade förpackningar om du inte är redo att gräva fram dem ur askan efter elden och ta med dem till sopsorteringen. Material som inte brinner sönderfaller inte heller i naturen, så se till att sådant inte blir i naturen och skräpar ned.

Släck elden

Då elden inte längre behövs kan du låta den falna genom att röra om de stora glödande kolen så att de sakta brinner ner. Obrända vedträn flyttas isär, så att de småningom slocknar. Om elden ännu brinner eller ryker då du står i beråd att lämna eldplatsen bör du släcka den med en riklig mängd vatten eller snö. Försäkra dig om att elden verkligen har slocknat och att glöden inte är het.

Hövligt beteende mot dem som kommer efter dig till eldplatsen är att lämna färdigt kluven ved och litet tände vid eldplatsen. Ställ undan såg, yxa och övrig utrustning på sina platser.

Korvgrillning på eldplatsen. Ritning: Martti Sirola