Kundtjänst och vägledning

 • Vid parkeringsplatsen finns en informationstavla på finska och en karta över området.
 • Mera information om utflyktsmålet fås från Forststyrelsen.
  • Tfn 0206 39 4630, ti-fr kl 10:00-14:00
   hame(at)metsa.fi

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

 • Det finns en eldplats på sjöstranden i närheten av parkeringsplatsen.
 • En andra eldplats och ett skärmskydd ligger på sjöstranden en halv kilometer från parkeringsplatsen.
 • Det är förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna då varning för skogsbrand utfärdats.
 • Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Det finns ett skärmskydd på stranden av sjön Pääjärvi. Bild: Outi Mäenpää

Dricksvatten

 • Det finns inget ställe där man kan ta dricksvatten på området. Det är bäst att ha dricksvatten med sig.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

Toaletter

 • Det finns torrtoalett vid båda eldplatserna.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • På Pääjärvi rekreationsområde gäller allemansrätten (www.miljo.fi). Vi önskar att besökarna tältar endast i närheten av eldplatserna.

Bild: Pinja Pirttilä

Övernattning i omnejden

 • På Räyskäläområdet på ca 12 - 20 km avstånd finns det fler logimöjligheter. Mer information fås från Loppis kommun (www.loppi.fi, på finska).

Service för rörelsehindrade

 • Området har ingen service för rörelsehindrade.

Övrig service i omnejden

 • Närmaste butik ligger i Vojakkala på ca 7 km avstånd och följande i Räyskälä på 12 km avstånd från parkeringsplatsen.
 • Övrig service finns i Loppis, Tammela och Renko centrum på lite över 20 km avstånd.
 • På Räyskäläområdet, på 15 km avstånd, finns det ett flygfält för amatörflygare, matservering, logi, programtjänster och uthyrning av utrustning (kanot, snöskor m.m.). Mer information fås från Loppis kommun (www.loppi.fi, på finska).

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).