Aktuellt i Öjen

(Uppdaterad 31.8.2018)
 
Åtgärderna vid Öjens naturstig börjar bli färdiga, och delar av stigen har nu förbättrats med flis. Där finns nu också en ny, skyltad rutt, vilken för besökarna förbi stigens fuktigaste delar. Välkommen att vandra!