Vill du koppla av i naturen utan störande faktorer: skräp, slitage i terrängen eller buller? Vill du att även kommande generationer ska ha samma möjligheter att idka friluftsliv och vistas i naturen som du har? Du kan med dina egna val direkt inverka på hur mycket eller hur litet du belastar och påverkar miljön. Det har betyd else även vid anskaffning av friluftsutrustning.

Bild: Seppo Leinonen

På dessa sidor får du information om friluftslivets negativa inverkan på miljön och hälsan samt tips, hur du kan reducera den. Även ett litet steg i taget hjälper till att spara miljön. Det steget kan du ta till exempel då du planerar och förbereder följande tur:

  • Hurdant är ett bra utflyktsmål?
  • Hur kommer du till utflyktsmålet?
  • Vad tar du med för utrustning? Var skaffar du den?
  • Hurdan matsäck tar du med?
  • Hur paketerar du den?

Läs mer