Kundservice och vägledning

 • I närheten av Medvastsundets parkering finns det en informationskarta på finska, svenska och engelska.
 • Vid Hirsalavägens parkeringsområde finns en informationskarta för Dåvits betesmarker på finska och svenska.
 • Tilläggsinformation om Medvastö-Stormossen får man från Finlands naturcentrum Haltia.

Röd- och vitbrokig kalv på bete i Dåvits. Bild: Päivi Leikas

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer och restauranger

 • I Långvik by finns café- och butikstjänster.
 • Ytterligare café- och restaurangtjänster finns i Kyrkslätts (www.kirkkonummi.fi) centrum och Esbo stad (www.espoo.fi).

Dricksvatten

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl i området, så var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Det innebär att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns ingen toalett i Medvastö-Stormossen.

Övernattning

 • Det är inte tillåtet att övernatta i området.

Service för rörelsehindrade

 • Det finns ingen service för rörelsehindrade i Medvastö-Stormossen.

Övrig service i omnejden

 • Närmaste servicecenter ligger i Kyrkslätts (www.kirkkonummi.fi) centrum.
 • Man kan höra sig för om övernattningsmöjligheter i närheten hos turistinformationen i Kyrkslätt, men också i Helsingfors (www.hel.fi) och Esbo (www.espootravel.com).