Byggnader och konstructioner på Luttojoki skoltfält

Vid Luttojoki skoltfält finns följande byggnader och konstruktioner:

Planritning över Luttojoki skoltfält © Forststyrelsen 2009

 

1. Oudas Semenoffs stuga vid Oskarinkoski

  • Boningshus, en stuga med två rum på Luttojokis östra strand. Stugan är knuttimrad och har bilade timmer från insidan. Byggnaden var Oudas och Natalia Semenoffs familjs vinterbostad åren 1946-1948.

2. Stuga vid Oskarinkoski

  • Boningshus, som var Ivans (Uts-Evvan) och hans hustru Euforsinias vinterbostad åren 1946-1948.

Stuga vid Oskarinkoski. Bild: Pertti Mäkelä

3. Fårhage vid Oskarinkoski

  • Semenoffs fårhage

4. Rökbastu vid Oskarinkoski

5. Jordugn vid Oskarinkoski

6. och 7. Källare vid Oskarinkoski

8. Torrtoalett vid Oskarinkoski

9. Bom

10. Informationstavla vid Oskarinjärvi

11. Stuga vid Oskarinjärvi

  • Oskari Fofanoffs familjs bostadshus. (Iivana Semenoff med familj bodde på andra sidan av sjön.)

12. Gårdsbyggnad vid Oskarinjärvi

13. Gårdsbyggnad vid Oskarinjärvi

14. Fårboden