Brunnsvattnen i Liesjärvi har undersökts

(Uppdaterat 18.7.2019)
Ringbrunnen på Korteniemi gårdsplan har gott hushållsvatten, men vinschbrunnens vatten har inte undersökts. Vattnet från Pirttilahti brunnen måste kokas och renas med desinficeringstablett.

 

Brunnsvattnet i Liesjärvi uppfyller inte kvalitetskraven


(Uppdaterat 25.5.2018)
Granskningen av dricksvattnet visar att både Harjubrunnen i Kyynäräharjus norra område samt den nya brunnen vid Korteniemi kulturgård (på gårdsplanens östra sida) inte uppfyller kraven för dricksvatten. Vinschbrunnen framför stugan i Korteniemi är tagen ur bruk. De som besöker Liesjärvi nationalpark behöver ta eget vatten ned sig eller hämta vatten från Tavastlands naturum, Eräkeskus eller matbutiken Letkun puoti.

Bron i Kyynäränharju. Bild: Tuula Pohjalainen

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).