Friluftsleder och stigar

 • Området lämpar sig utmärkt för långfärder med kanot eller på skidor. I området finns flera skärmskydd och eldplatser.
 • Alldeles bredvid naturskyddsområdet finns Lentuankoski stig samt Lentua naturstig som presenterar restaureringen av naturen.

Ledernas startpunkter

 • Från Lentua parkeringsplats startar en markerad led till Lentuankoski samt en förbindelseled till Lentua naturstig.
 • Lentuankoski-stigen, 1 km, ligger på det område som hör till strandskyddsprogrammet och som gränsar till Lentua naturskyddsområde. Till Iso Lentuankoski-forsen går en 300 m lång spångad stig som även är tillgänglig med rullstol och barnvagn.
  • Service: Vid stranden av lugnvattnet mellan forsarna Iso Lentuankoski och Pieni Lentuankoski finns ett skärmskydd dit man kommer antingen längs stigen som går längs med stranden eller längs skogsstigen som viker av från den spångade stigen lite tidigare. Man kommer inte ända fram till skärmskyddet med rullstol. Vid skärmskyddet finns eldplats och torrtoalett.
  • Sevärdheter: Den fritt skummande Lentuankoski-forsen där man om vintern kan få följa med strömstarens uppvisningar.
 • Lentua naturstig, 6,5 km. Naturstigen som presenterar restaurering av naturen är en rundslinga som har formen av en åtta. Stigen går på ett område som hör till strandskyddsprogrammet och som gränsar till Lentua naturskyddsområde. Själva naturstigen är 3,7 km lång och den fördelar sig på den 1,7 km långa Kallioniemirundan och den 2 km långa Lemetinlahtirundan. Från Lentua hyreskåtan går en 1,4 km lång förbindelseled till naturstigen. 

  Stigen leder vandraren genom skogar som huggits och myrar som dikats på 1960-talet vid vilka man utfört restaureringsåtgärder under åren 2005-2006. Restaurering är naturvårdsarbete av engångskaraktär. Med åtgärden strävar efter att öka särdrag som är typiska för skogar och myrar i naturtillstånd. Man bränner skogar för att erhålla förkolnat trävirke, man ger rum åt lövträd för att öka arternas mångfald, man skadar träd för att öka mängden död ved och man täpper igen diken för att återställa det naturliga tillståndet på myrarna.

  Stigen som till en del är markerad med skyltar och till en annan del med orange färg går genom Lentuas strandområde som är nästan i naturligt tillstånd. Från stranden har man en fin utsikt över sjön. Det tar ungefär 2-3 timmar att vandra stigen.
  • Service:Halvkåtan i Kallioniemi. © Leena Härkönen
   • Skärmskydden finns vid Kallioniemi och vid Lemetinlahti. Det finns även torrtoaletter vid skärmskydden.
   • Det finns skyltar med information om restaurering på finska och engelska på parkeringsplatsen vid Lentua hyreskåta samt på det ställe i Kalliolahti där naturstigarna korsar varandra. Vid restaureringsobjekten finns 17 skyltar på finska med sammandrag på engelska.
  • Sevärdheter: Restaureringsåtgärder i skogen och på myrarna samt den vackra sjön Lentua.

Vatten- och kanotleder

Det finns en djupkarta över sjön Lentua. Sjöfartsverket ger mera information om sjökartor (www.liikennevirasto.fi).

Paddlingtur på sjön Lentua. Foto: Ari Meriruoko

 • Sjön Lentua är en del av Tervareittis huvudled mellan Änättijärvi och Kajana.
 • Kalliojoki-leden som kommer österifrån slutar i Lentua, varifrån vattenleden fortsätter vidare antingen som den s.k. Sotkamoleden eller som Tervareittileden. Då man kommer till Lentua från Iivantiira- och Nivahållet rinner Kaarneenkoski-forsen ut i Lentua. Forsen är besvärlig p.g.a. en flottningsdamm, låg gångbro och stenar. Det lönar sig att passera forsen till fots längs Kaarne ställe för båttrailing som börjar direkt från den sydligaste fjärden i Niskajärvi-sjön.
 • Från norr kan man komma till Lentua även via Juttuajärvi. För att komma över näset mellan Juttuajärvi och Lentua finns det ett ställe för båttrailing vid Huuhkajanlahti.
 • Forsarna vid Lentuankoski är Iso Lentuankoski och Pieni Lentuankoski mellan vilka det finns ett kort lugnvatten. Stora Lentuankoski skummar ymnigt på en sträcka av 300 meter. Fallhöjden är cirka 3,3 meter. Lilla Lentuankoski strömmar lugnare cirka 400 meter och faller cirka 1,8 meter. De båda forsarnas totala längd är 1200 meter och den totala fallhöjden är 5,3 meter.
 • Det är rätt krävande att ränna nerför speciellt den övre forsen (svårighetsgrad IV). Man kan passera Iso Lentuankoski-forsen längs en cirka 350 meter lång led för båttrailing.

Lentuankoski-forsen skummar fritt även på vintern. © Tuula Heikkinen

Snöskoterrutter

Det finns ingen officiell snöskoterled i Lentua men varje vinter under perioder med säkra isförhållanden markeras en snöskoterrutt över sjön i öst-västlig riktning. På övriga områden bör man undvika att köra med snöskoter för att inte störa skogsvildrenarna som vistas i området. Det krävs tillstånd av Forststyrelsen för att få köra snöskoter längs snöskoterrutten. Tillståndet kan lösas ut vid Kuhmos naturum Petola.

Utflyktskarta.fi: Lentua

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!