Lemmenjokidalen

Lemmenjokidalen är ett ca 22 km långt ett älvavsnitt mellan Njurkulahti och Kultasatama. Om sommaren är det reguljär båttrafik längs älven. Längs älvstränderna går en utprickad vandringsled.

Fjällen omring Lemmenjoki. Bild: Tuija Kangasniemi/Metsähallitus

Ravadasköngas vattenfall

Ravadasköngäs vattenfall ligger i sammanflödet av älvarna Lemmenjoki och Ravadasjoki.

Joenkielinen

Joenkielinen är ett fjäll som befinner sig ca 9 km från Njurkulahti. Man gå dit längs en utprickad vandringsled. Från fjället har man en ståtlig utsikt över Lemmenjokidalen.

Översikt vid Joenkielinen. Bild: Tuija Kangasniemi/Forststyrelse

Sallivaara renskiljningsplats

Från Repojoki, invid Enare - Kittilä -vägen, börjar det en 6 km lång utprickad led till en renoverad renskiljningsplats. Framme finns det en ödesstuga och tältningsområde. Renskiljningsstängslet och stugan hör till de värdefullaste kulturhistoriska objekten i Lappland. Tillbaka till vägen kommer man längs samma led, varvid sträckans totala längd är 12 km.

Stuga i Sallivaara. Bild: Matti Mela

Matti Mustas gård

Matti Mustas stuga och omgivande gård, som ligger på Ylimmäinen Lankojärvis strand, hör till de värdefulla kulturlandskapsobjekten i Lemmenjoki nationalpark.

 

Kaapin Jounin kenttä

Kaapin Jounin kenttä är en gammal rengård som ligger vid Njurkulahti på västra stranden av Lemmenjoki.

Kaapin Jounin kenttä. Bild: Tuija Kangasniemi/Forststyrelse

Guldgrävningsområde

Guldgrävningens historia och nutid kan man se på nationalparkens kärnområde på området mellan Kultasatama och Jäkäläpää. Några av de nuvarande guldgrävarna tar emot gäster, men andra vill arbeta ostörda. Genom området går det en märkt 20 km lång vandringsled från Kultasatama till Ravadasjärvi.