Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Nationalparkens märkta leder med undantag av Sallivaara stig börjar från Njurkulahti by. Till Sallivaara leder stigen invid Enare - Kittilä -vägen (nr 955) från Repojoki.

Naturstigen

Den gamla tallen. Bild: Martti Rikkonen
 • Lemmenjoki naturstig, 4,1 km, börjar från Njurkulahti och följer Lemmenjoki älv, kurs moturs. I början av stigen finns det vildrengropar samt för älvens stränder typiska åsformationer. Efter ett par kilometer svänger stigen till öster och slingrar sig i den kuperade tallterrängen tillbaka till startpunkten.
  • Service: Eldplats och informationstavlor på naturstigen

Rundslingor

 • Joenkielisen kierros runda, 16 km, startar från Njurkulahti mot fjället Joenkielinen (534 m), från vars krön man har utsikt över Lemmenjoki nationalpark och Hammastunturi ödemark. Tillbaka till Njurkulahti för en vandringsled som går längs längs älven Lemmenjokis stränder.
  • Service: Det finns fyra eldplatser och en kåta utmed leden. Leden är markerad med orange mål.
  • Sevärdheter: Joenkielinen fjäll
 • Ravadasjärvi - Morgamojan Kultala - Kultasatama - Ravadasjärvi, c. 26,5 km. Leden går från Ravadasjärvi via Gaskoaivi till Morgamojan Kultala, som på 1940-50-talet var centrum för Lemmenjokis guldgrävare. Från Kultala återvänder leden via Kultasatama (Kultahamina) och Ravadasköngäs tillbaka till Ravadasjärvi. Denna rundslinga kan på tur- eller returresan förenas med Njurkulahti - Ravadasköngas -leden och/eller med båtfärden.

Övriga leder

Bild: Marko Tastula
 • Njurkulahti - Ravadasjärvi, 15 km. Leden som följer Lemmenjoki älvs stränder går igenom karga tallskogar. För att komma till andra stranden kan man använda vadstället vid Seariknivas tältningsplats eller kabelbåten som finns nära forsen Härkäkoski. Från Härkäkoski fortsätter färden till Ravadasjärvi ödesstuga, därifrån man ännu kan fortsätta 1 km till Ravadasköngäs ståtliga vattenfall. Från Ravadasjärvi ödesstuga kan man återvända till Njurkulahti med motorbåt.
 • På sommaren 2012 renoveras leden. Bild: Iisko-Henrik NäkkäläjärviSallivaaraleden, 12 km av och an, går från Repojoki vid Enare - Kittilä -vägen mot Sallivaara rengärde. På startplatsen finns det en informationstavla, som berättar om Sallivaara historia. Man återvänder från rengärdet längs samma led.

Kanotled

Längs Lemmenjoki kan man paddla från Njurgalahti åt två håll:

 • Njurkulahti - Kultasatama, ca 20 km. Leden är densamma turbåttrafiken använder.
 • Från Njurkulahti kan man också paddla längs Lemmenjoki älv mot nordost till Paatari sjö, varifrån man kan fortsätta vidare till västra sidan av Juutuanjoki älv till Solojärvi träsk, där man kan avsluta färden vid båtens sjösättningsplats. Ledens längd är ca 40 km, och den är ganska lätt. Man bör reservera 2 - 3 dagar tid för paddling. Längs Juutuanjoki älv kan man paddla till Enare kyrkby, men det krävs erfarenhet av forspaddling och åtminstone bör forsen Jäniskoske passeras landvägen. Från Paadar sjö kan man alternativt fortsätta längs den lugna älven Kettujoki till Muttusjärvi träsk.

Kanoter kan hyras från Njurkulahti.

Broschyr över utflyktsmål

Lemmenjoki pdf (c)Metsähallitus

Pdf-fil 5 500 kb (julkaisut.metsa.fi)

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!