Kommunikationer

Lemmenjoki nationalpark ligger på området mellan Enare - Kittilä -vägen (nr 955) och Enare - Angeli -vägen (nr 9553).

Karta över Lemmenjokis kommunikationer © Forststyrelsen 2008

Med allmänna kommunikationer

 • Till Enare kommer man med buss från Rovaniemi, Utsjoki, Karigasniemi och Näätämö. Tidtabeller (www.matkahuolto.fi).
 • De närmaste takserna finns i Enare och Lemmenjoki.
 • Det närmaste flygfältet (www.finavia.fi) finns i Ivalo. Från flygfältet till Enare finns ett transport, obs att du måste reservera platsen förre kvällen kl 18.00 (www.kuljetusliikeilmarislant.fi, på finska).

Med bil

 • Vägarna går längs parkens norra och östra kant.
 • Med bil kommer man till Njurkulahti by, varifrån är det även reguljär båtförbindelse till Ravadasjärvi ödesstuga och till Kultahamina under sommartid.
  • Från Kittiläntie vägen (nr 955) svänger man västerut till Lemmenjoentie vägen (nr 9551), som leder till Njurkulahti.
 • Med bil kommer man även till Lisma by, som är belägen i parkens södra del. Vägen som leder till byn svänger från Kittiläntie vägen (nr 995).
 • Körinstruktion till Siida.  

Lämpliga startpunkter

 • Parkeringsplatser ligger i Njurkulahti by samt i Repojoki på Sallivaaras informationsplats invid Kittiläntie vägen (nr 955).
 • Ledernas startpunkter Njurkulahti och Sallivaaras informationsplats.

Tillgängliga kartor över området

Elektroniska kartor

Karta över Lemmenjoki nationalpark © Forststyrelsen 2015

Övriga kartor

 • Vattentålig friluftskarta Lemmenjoki, 1:100 000/1:50 000, Karttakeskus 2017. Kartan kan köpas i Övre Lapplands naturum Siida, i Ivalo kundtjänst och från Karttakeskus.
 • GT utflyktskarta Norra Finland (Retkeily GT Pohjois-Suomi - Outdoor GT Northern Finland), 2016, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.  
 • Terrängkartor nr W431, W433, W434 och V442, 1:50 000, Lantmäteriverket 2008 - 2009. Kartor kan köpas bl.a. i Övre Lapplands naturum Siida, i Ivalo kundtjänst och av Lantmäterivärket.
 • Geologisk friluftskarta Lemmenjoki 1:50 000 + Guidebok, Geologiska Forskningscentralen 2002. Kartan kan köpas bl.a. i Övre Lapplands naturum Siida.
 • Lemmenjoki, vattentålig karta, 1:25 000 och 1:100 000, Calazo Förlag 2016. Kartor kan köpas till exempel från Saariselkäs kundtjänst Kiehinen, Ivalo kundtjänst och Övre Lapplands naturum Siida.

Försäljningsställen för kartor

Parkeringsplatser

Njurgalahti i Lemmenjoki

 • Lemmenjoki byväg 107, Enare (Parkeringsplatsen vägskäl svänger till vänster efter ca 1 km)

Sallivaara i Lemmenjoki

 • Kittiläntie väg 7430, Enare

Det finns inte exaktare adressuppgifter.

Broschyr över utflyktsmål

Lemmenjoki pdf (c)Metsähallitus

Pdf-fil 5 500 kb (julkaisut.metsa.fi)