Karta över Leivonmäki nationalpark.

Lättframkomliga leder

 

Harjujärvi tillgängliga led 700 m/riktning

Krävande handikappled i Leivonmäki Fotvandring i Leivonmäki Eldplats i Leivonmäki Skrämskydd i Leivonmäki Tältningområde i Leivonmäki Inva-toalett i Leivonmäki Parkeringsplats i Leivonmäki

Vid bar mark, vandringstid 1t

Svårighetsgradlätt led Lätt led , krävande handikappled Krävande handikappled

 

Alla är välkomna att beundra landskapet kring Harjujärvi! Såväl med barnvagn som i rullstol med assistent.

 
Harjujärvis landskap sett från den tillgängliga leden. Bild: Hanna Aho
 

Startpunkt

Adress: Harjujärvi halvkåta (pdf 2775 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 53.2172' lon: 26° 0.7392' ETRS-TM35FIN N: 6861981 E: 448077

 

Du kan åka till Harjujärvi halvkåta med egen bil eller med invalidtaxi, men det finns en bom över vägen. Du får nyckeln till bommens lås från Röykkälä fårfarm (www.lammastila.com, på finska, adress Harjunlahdentie 760). Kom överens om hämtandet av nyckeln på förhand. Eller så kan du be att nyckeln sänds till dig i förväg från Seitseminens naturum.

 

Friluftskonstruktioner

På Harjujärvis strand finns en tillgänglig halvkåta, ett tältningsområde och en eldplats (ca 15 personer) samt en inva-toalett. Ta med dig eget toalettpapper.

 

Harjujärvi tillgängliga halvkåta. Bild: Eevi Nieminen
 

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: blå målarfärg

Harjujärvi tillgängliga led går från Harjujärvis strand till Turasenlampi. Leden är 700 meter lång i en riktning och går tillbaka längs samma rutt. Harjujärvis tillgängliga led är en del av den 2,2 km långa Luupäärundan.

 
Utflykt på Harjujärvi tillgängliga led. Bild: Nina Peltonen
 

Observera

Om du har exempelvis barnvagn med, kan du lämna bilen på Kirveslampi parkeringsplats, som ligger på 650 meters avstånd från Harjujärvi halvkåta och startpunkten för den tillgängliga leden. Observera att på den väg som går från Kirveslampi parkeringsplats till kåtan finns en lång och ganska brant nedförsbacke.

Luupään lenkki (Luupäärundan), 2,2 km rundslinga

Fotvandring i Leivonmäki Eldplats i Leivonmäki Skrämskydd i Leivonmäki Tältningområde i Leivonmäki Inva-toalett i Leivonmäki Parkeringsplats i Leivonmäki

Vid bar mark, vandringstid 1t

Svårighetsgrad: lätt led Lätt led Harjujärvis tillgängliga led är en del av Luupäärundan Krävande handikappled

 

Vad är en dödisgrop? Hur ser en ås och ett flyttblock ut? Om du vill se spår av istiden, styr kosan till Kirveslampi parkeringsplats.

En del av Luupäärundan lämpar sig också för rörelsehindrade. Bild: Maija Mikkola

Startpunkt

Adress: Kirveslampi parkeringsplats, Vartiamäentie 1073, Joutsa (pdf 2775 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 53.3592' lon: 26° 1.0189' ETRS-TM35FIN: N: 6862241 E: 448326

Friluftskonstruktioner
På Harjujärvis strand finns en tillgänglig halvkåta, ett tältningsområde och en eldplats (ca 15 personer) samt en inva-toalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt
Torvpelaren vid Kirveslampi parkeringsplats.

Vid torvpelaren vid Kirveslampi parkeringsplats hittar man mer information om myrarna. Bild: Meri-Hilkka Mäkelä

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: blå målarfärg

Rekommenderad vandringsriktning: motsols

 

Intill Luupäärundan finns åsar, dödisgropar och flyttblock. Bild: Maija MikkolaUtmed leden förekommer ganska stora höjdskillnader. Leden är ställvis ganska smal och det kan ibland ligga kullfallna träd på den. Leden är markerad i terrängen med skyltar.

Luupään lenkki (Luupäärundan), 2,2 km är en geologisk naturstig. Stigens skyltar informerar om geologin i Leivonmäki nationalpark och bekantar vandraren med bl.a. dödisgropen, åsen, flyttblocket samt nattskärran som är parkens symboldjur och som trivs i åslandskapet. Lärarens guide till Luupää geologiska naturstig (www.uef.fi/luupaa, på finska).

 
 

Övriga vandringsleder 0–10 km

 

Kirveslammen kierros (Kirveslampirundan), 1,7 km rundslinga

Fotvandring i Leivonmäki Naturtorn i Leivonmäki Parkeringsplats i Leivonmäki

Vid bar mark, vandringstid 1t

Svårighetsgrad: lätt led Lätt led

 

Getporsens doft, spångstigarna och den vackra vyn från Kirveslampi naturtorn inbjuder hela familjen att njuta av en myrutflykt.

Utsikt från Kirveslampi naturtorn. Bild: Leila Backman

Startpunkt

Adress: Kirveslampi parkeringsplats, Vartiamäentie 1073, Joutsa (pdf 2775 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 53.3592' lon: 26° 1.0189' ETRS-TM35FIN: N: 6862241 E: 448326

Barnen i Kirveslampi naturtorn. Bild. Jarno Mikkola

Friluftskonstruktioner

Kirveslampi naturtorn i Haapasuo. Obs!, ingen toalett.

Sevärt

Torvpelaren vid Kirveslampi parkeringsplats.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: blå målarfärg

Rekommenderad vandringsriktning: motsols

Kirveslammen kierros (Kirveslampirundan), är klassificerad som lätt. Längs denna runda har man de bästa möjligheterna att bekanta sig med myrnaturen i Leivonmäki nationalpark. Leden som går över myren Haapasuo och åsen Haapasuonharju är till stor del spångad. 

Harjunlahti förbindelseled, 3 km/riktning

Fotvandring i Leivonmäki Parkeringsplats i Leivonmäki

Vid bar mark, vandringstid 1h

Svårighetsgrad: lätt led Lätt led

Ledmarkering: blå målarfärg

Vy från Harjujärvi förbindelseled. Bild: Eevi Nieminen

Harjunlahti förbindelseled förenar Harjunlampi badstrand (Joutsa kommun) med Kirveslampi parkeringsplats (3 km).

Koskikaran kierros (Koskikararundan), 3,5 km rundslinga

Fotvandring i Leivonmäki Kokskjul i Leivonmäki

Vid bar mark, vandringstid 1,5t

Svårighetsgrad: normal led Normal led

 

Finn en dold pärla – Rutajoki med sina brusande forsar!

 
Rutakoski. En del av Koskikararundan följer ån Rutajoki. Kuva: Sanna-Mari Kunttu

Startpunkt

Adress: Koskikara före detta skola i Rutalahti, Koskelantie 128, 41710 Rutalahti (www.utflyktskarta.fi)

 

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 59.6663' lon: 25° 58.4251' ETRS-TM35FIN: N: 6873985.672 E: 446239.706

 

Friluftskonstruktioner

Koskikara kokskjul, obs!, ingen toalett.

Sevärt

Ån Rutajoki

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: blå målarfärg

Koskikararundan startar från Koskikara skola i Rutalahti och går huvudsakligen över privata marker. Längs leden finns det skyltar som beskriver områdets natur. En del av sträckan går längs ån Rutajokis strand.

Obsevera

Spängerna är ställvis i dåligt skick.

Harjunkierros, 4,5 km rundslinga

Fotvandring i Leivonmäki Eldplats i Leivonmäki Torrtoalett i Leivonmäki Tältningområde i Leivonmäki Skrämskydd i Leivonmäki Parkeringsplats i Leivonmäki

Vid bar mark, vandringstid 1,5t

Svårighetsgrad: normal led Normal ledberoende på några branta uppförs- och nedförsbackar

 

Kliv upp på åsen och ta dig ner till sjöstranden genom ljusa tallskogar. Hälsa på knipan vid sjön.

Rundslingan Harjunkierros tar en till fina åslandskap. Bild: Riikka Mansikkaviita

Startpunkt

Adress: Selänpohja parkeringsplats, Syysniementie 1072, Joutsa (2775 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 55.9770' lon: 25° 58.8611' ETRS-TM35FIN N: 6867130 E: 446512

Friluftskonstruktioner

Lintuniemi tältningsområde och skärmskydd, där det även finns badmöjligheter, men ingen officiell badstrand. Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt

Längs leden kan man beundra åsnaturen då den är som vackrast, eftersom stigen går längs åsens krön.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: röd målarfärg
Rekommenderad vandringsriktning: medsols

Harjunkierros börjar vid Selänpohja parkeringsplats och går bredvid Pirttilampi till Erijärvi-sjöarna och från Lintuniemi vid stranden av sjön Rutajärvi tillbaka till parkeringsplatsen. Man kan kombinera Harjunkierros också med ett besök till Joutsniemi.

 

Mäyränkierros, 5,5 km rundslinga

Fotvandring i Leivonmäki Eldplats i Leivonmäki Torrtoalett i Leivonmäki Tältningområde i Leivonmäki Skrämskydd i Leivonmäki Parkeringsplats i Leivonmäki

Vid bar mark, vandringstid 2t

Svårighetsgrad: lätt led Lätt led

 

Vyerna utmed rundslingan Mäyränkierros är typiska för Leivonmäki nationalpark. Den lättframkomliga terrängen lockar till motion!

Mäyränkierros är markerad med blå färg. Bild: Riikka Mansikkaviita

Startpunkt

Adress: Selänpohja parkeringsplats, Syysniementie 1072, Joutsa (2775 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 55.9770' lon: 25° 58.8611' ETRS-TM35FIN N: 6867130 E: 446512

Friluftskonstruktioner

Tältningsområdet och skärmskyddet vid Lintuniemi, där det även finns badmöjligheter, men ingen officiell badstrand. Soimalampi eldplats och skärmskydd (om man besöker Soimalampi, blir sträckan sammanlagt 8,5 km). Ta med dig eget toalettpapper.

Sevärt

Längs leden kan vandraren beundra såväl åsnaturen med dess dödisgropar och små tjärnar som myrlandskapet.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: blå målarfärg
Rekommenderad vandringsriktning: medsols

Mäyränkierros börjar vid Selänpohja parkeringsplats och rundar via tjärnen Mäyrälampi. Från Mäyränkierros går en ca 1,5 km lång avstickare till Soimalampi skärmskydd. Från Mäyränkierros går också en avstickare till Joutsniemi.

Övriga vandringsleder över 10 km

 

Rutalahti förbindelseled, 11 km/riktning

Fotvandring i Leivonmäki Vandring i Leivonmäki Kokskjul i Leivonmäki Eldplats i Leivonmäki Skrämskydd i Leivonmäki Torrtoalett i Leivonmäki Parkeringsplats i Leivonmäki

Vid bar mark, vandringstid 3,5t
Svårighetsgrad: normal led Normal led

Soimalampi skärmskydd. Bild: Satu Ojala

Startpunkter

Adress: Koskikara före detta skola i Rutalahti, Koskelantie 128, 41710 Rutalahti (www.utflyktskarta.fi) och  Selänpohja parkeringsplats, Syysniementie 1072, Joutsa (2775 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Rutalahtis koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 59.6663' lon: 25° 58.4251' ETRS-TM35FIN: N: 6873985.672 E: 446239.706

Selänpohjas koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 55.9770' lon: 25° 58.8611' ETRS-TM35FIN N: 6867130 E: 446512

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: blå målarfärg

Rutalahti förbindelseled förenar Koskikara före detta skola (Koskikararundan) och Selänpohja parkeringsplats (11 km). Leden går delvis utanför nationalparken och längs skogsbilvägar.

Terrängcykelled

 

Terrängcykelled, 22 km

 Eldplats i Leivonmäki Torrtoalett i Leivonmäki Tältningområde i Leivonmäki Skrämskydd i Leivonmäki Parkeringsplats i Leivonmäki

Vid bar mark, åktid 3-6 timmar
Svårighetsgrad: normal terrängcykelled Normal led

Under terrängcykelturen (MTB) i Leivonmäki ser du under en dag hela mosaiken av mellersta Finlands natur. Rutten för dig genom ljusa tallåsar och fuktiga kärrsänkor, förbi slukhål och klara skogssjöar.Leivonmäki terrängcykelled. Bild: Touho Häkkinen.

Startpunkt

Adress: Selänpohja parkeringsplats, Syysniementie 1072, Joutsa (2775 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 55.9770' lon: 25° 58.8611' ETRS-TM35FIN N: 6867130 E: 446512

Friluftskonstruktioner

Det finns skärmskydd i Soimalampi och Joutsniemi. Toaletter finns i Soimalampi, Joutsniemi och Selänpohja parkeringsområde. Ta med dig eget toalettpapper.

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: Ruterformade gula märken på träden

MTB-rutten i Leivonmäki är en rundslinga som börjar och slutar vid Selänpohja parkeringsområde. Rutten går växelvis längs skogsstigar, vagnsstigar och smala sandvägar. Det finns också korta avsnitt med spångar samt steniga och svårforcerade branter och stup. Svåraste avsnittet med stenig bergsterräng, som kan fodra att man bär cykeln, finns nära Soimalampi skärmskydd. Ett bedårande landskap öppnar sig på båda sidorna av Joutsniemi åsen mot Rutajärvi. Vid rastplatserna kan man stärka sig invid vattnet eller kanske vila över natten. 

Skidspår, 10 km

Skidning på underhållna skidspår i Leivonmäki Skrämskydd i Leivonmäki Torrtoalett i Leivonmäki Parkeringsplats i Leivonmäki

 

Traditionell skidstil

Vinterlandskapet och ödemarksstämningen i Haapasuo är värt ett besök!Leivonmäki skidspår går genom varierande myr- och åsterräng. Bild: Terhi Salomaa

Startpunkter

Adress: Parkeringsplatsen vid Harjunlahti badstrand (Joutsa kommun) och Kirveslampi parkeringsplats, Vartiamäentie, Joutsa (pdf 2775 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Kirveslampis koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 61° 53.3592' lon: 26° 1.0189' ETRS-TM35FIN: N: 6862241 E: 448326

Friluftskonstruktioner

Harjujärvi halvkota med eldplats och en torrtoalett. Ta med dig eget toalettpapper.

Ruttbeskrivning

Rekommenderad skidriktningmedsols

Skidspåret (10 km) i nationalparkens södra del upprätthålls av Joutsa kommun och föreningen Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry.

Detta skidspår för traditionell stil öppnas före sportlovssäsongen (vecka 8) och det underhålls sporadiskt. Kontrollera spårets kondition på den webbplats som upprätthålls av Leivonmäen kansallispuiston ystävät (www.leky.suntuubi.com, på finska). Spårkarta (julkaisut.metsa.fi, på finska)

Observera

Observera att det råder begränsningsförbud i Haapasuo under fåglarnas häckningstid från 15.4. då det är förbjudet att röra sig i området.

Kundtjänst

Seitseminen naturum

Tfn. +358 (0)40 8293 064

yhteys(at)seitsemisenluontokeskus.fi

Adress: Seitsemisentie110, 34530 Länsi-Aure (Ylöjärvi)

Forststyrelsen/Seitseminen nationalpark

Tfn. 0206 39 5270 ti-fr kl 10:00-14:00

seitseminen(at)metsa.fi

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Leivonmäki nationalpark

De företagare som har verksamhet i Leivonmäki nationalpark bjuder på tjänster såsom inkvartering och guidade utflykter samt de hyr ut kanoter, cyklar och snöskor.

Parkeringsplatser

Selänpohja 

  • Syysniementie 1072, Joutsa

Kirveslampi

  • Vartiamäentie 1073, Joutsa 

Det finns inte exakt adress till parkeringsplatserna. För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.

Parkeringsplatserna går att använda också på vintern men det kan förekomma förseningar i plogningen.

 

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Broschyr över utflyktsmål 

Pdf-fil 2,6 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!

Utflyktsförslag

Utflyktsförslag för vintern

½ dag: Åk skidor utmed skidspåret (10 km) i nationalparkens myr- och åslandskap.

Utflyktsförslag för våren

½ dag: Beundra Rutakoskis brus längs Koskikararundan (3,5 km).

Utflyktsförslag för sommaren 

1 dag: Vandra Mäyränkierros rundslinga och gör en avstickare till Soimalampi skärmskydd för en matpaus och till Joutsniemi för att beundra det vackra sjölandskapet och åsen (11 km).

Utflyktsförslag för hösten 

½ dag: Njut av höstfärgerna på Haapasuo myr genom att vandra Kirveslampirundan (1,7 km) och Luupäärundan (2,2 km).