Kvarkens skeppsbrott och vrak - föreläsning
15.9.2019 kl 13-15 i Salteriet, Svedjehamn

(Uppdaterad 13.9.2019)

Många fartyg har gått på grund i Kvarkens steniga och nyckfulla skärgård. Området mellan Valsörarna och Björköby har varit ett av det mest ödesdigra för dåtidens stora skepp och segelfartyg. Idag är skeppsvraken både gravar och marinarkeologiska fynd för oss, där de ligger orörda under ytan. Med sig till havets djup har de dragit de människor som haft havet som levebröd, sjöväg och slagfält. 

Unto Lintala, expert och dykare, berättar om sina erfarenheter och delar med sig av sin kunskap om vrak och skeppsbrott i Kvarken. Unto föreläser på finska. 

Guy Björklund, pensionerad museichef från Jakobstads museum, föreläser på svenska. 

Kom och lyssna på Untos och Guys erfarenheter och berättelser om skeppsvraken i Kvarken! 


Fritt inträde, ingen förhandsanmälan. För ytterligare information mejla kultur@korsholm.fi eller slå en signal till kulturbyrån 
Tfn 0500 162112

Plats: Restaurang Salteriet, Svedjehamn, Björköby

Tid:   kl. 13 -15

Välkommen !

Under ytan -föreläsning i Svedjehamn 15.9.2019.

 

Det nya utkikstornet i närheten av Klobbskat fiskehamn öppnas för allmänheten fredagen den 7.6.2019. 

(Uppdaterad 6.6.2019)

Det tio meter höga utkikstornet är beläget på berget invid vägen och från toppen kan man spana in Kvarkens vackra världsnaturarv från en totalhöjd på 25 meter. Med blotta ögat urskiljs fyrarna på Norrskär, Utgrynnan och Valsörarna.

Läs mera.

Det nya utkikstornet i Klobbskat. Bild: Jyrki Näkki.

 

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).