Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Kustö biskopsborgs ruiner

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Kuusisto. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (www.metsa.fi), då de verkar inom Kustö biskopsborgs ruiner.

 • Lomakeskus Koivukankare (www.koivukankare.com)
  • Bärplockning och paddling utflykter
  • Restaurang service
  • Hotell
  • Uthyrning av konferensrum och bokning av bastu
  • Konferenstjänster, lägerskola och naturskola
  • Uthyrning av utrustning: cyklar och kajaker