I Kuhmos naturum Petola

 • Rovdjuren i rörelse är en trevlig aktiverande och lärorik utställning för alla åldrar.
 • I auditoriet med 60 platser kan man titta på filmer om stora rovdjur eller andra kortfilmer.
 • Till Petola naturstig kommer man direkt från naturumet.
 • För skol- och barngrupper skräddarsys program enligt önskemål. Grupper bör meddela om sin ankomst på förhand och planera dagens program tillsammans med en guide.

Bild: Tuula Heikkinen / Forststyrelsen
Material

 • Naturklass och mycket material och verktyg för mångsidig miljöfostran både i naturumet och omnejden. 
 • Naturboken Paluu lähteille (Tillbaka till naturen) och uppgiftspärm samt naturkalender: anvisningar, handledning och tips för naturguidning för olika åldrar under olika årstider (julkaisut.metsa.fi). Materialet finns på finska, engelska och ryska.
 • Hyväksi havaittua (julkaisut.metsa.fi, på finska): mångsidigt material för naturundervisning om naturens mångfald, naturens funktion och förhållandet mellan människan och naturen. Också publicerat på ryska: Проверенное временем (julkaisut.metsa.fi).
 • Lauttavaara naturskoleskog, Lentua naturstig och Jauhovaara naturstig passar utmärkt för skolgrupper.
 • Du kommer väl ihåg att det inte är tillåtet att samla växter och undersöka djur fritt i naturskyddsområden. Bekanta dig alltid med områdets regler.
 • Barn och ungdomar kan bekanta sig med vildmarkslivet genom att avlägga Vildmarkspasset (www.eraluvat.fi). Det är ett skojigt kurspaket riktat till fyra olika åldersgrupper: kl. 1. - 3., kl. 4. - 6., årskurserna 7 - 9 och gymnasiet. Vildmarkspassets fyra ämneshelheter är att röra sig i naturen, allemansrätten, fiske och viltvård. 
 • Via naturumet är det också möjligt att ordna en lägerskoleutflykt till Kostomuksha eller andra delar av Ryssland. Fråga mer från naturumet

Naturguidningar

I naturumet ordnas olika naturundervisningsprogram. Du kan också reservera program för din skolgrupp från våra samarbetspartner.

Friluftstips

Från naturumet får du tips för flera temanaturstigar som passar utmärkt för dagsutflykter.  

Måltider

 • Restaurangservice i Petola naturum i Kuhmo ordnas på beställning.

Utrymmen och utrustning

 • Konferensutrymmen året runt. Läs mer.
 • Naturumets naturklass
  • Utrymmen och utrustning för naturguidning och temaprogram för grupper.
  • Tillgängligt material bl.a. Paluu lähteille (Tillbaka till naturen) – naturguidning med beaktande av traditionen. Naturguidningsmaterial som skapats inom projektet samt Hyväksi havaittua-material.
  • Plats för cirka 20 personer.
 • Uthyrning av utrustning för naturguidning, bl.a. luppar, planktonhåvar, mikroskop. Fråga mer från naturumet.
 • Uthyrning av snöskor.