Öppettider

Korois udde är öppen för besökare året runt. Fritt inträde. Vid begravningsplatsen finns ingen personal och inget vinterunderhåll.

Kontaktuppgifter

 • Besöksadress: Catillusvägen 2, Åbo
 • Korois udde sköts av Forststyrelsen, som också ansvarar för verksamheten.
  • Telefon: 0206 39 4620 
  • E-post: rannikko(at)metsa.fi
 • Anmälan bör göras till Forststyrelsen om evenemang som ordnas på platsen: anvisning och blankett (www.metsa.fi)
 • Forskning och annan verksamhet som faller utanför allemansrätten kräver markägarens tillstånd (anvisning och blankett, www.metsa.fi)

Kommunikationer och kartor

Ligger strax intill Korois herrgård. Från Åbo är bilvägen cirka 4 km. Adress: Catillusvägen 2, Åbo

Karta över Korois Udde

Med bil

 • Vid S:t Marie kyrka i Åbo svänger man på Koroisvägen. I skylten står det "Korois". Man kör 700 meter längs med vägen och lämnar bilen vid parkeringen, efter det går man förbi Korois herrgård cirka 100 meter längs med Catillusvägen, skylten vägleder dig till Korois. Ingången till Korois udde sker på vägens vänstra sida.  

Med allmänna kommunikationer 

 • Från Åbo centrum kan du åka med lokala bussturerna 14 och 15 till Koroisvägens slut. Hållplatsen heter Koroisvägen, nr 1624 och 1625. Från hållplatserna följer du den skyltade 800 meters gångvägen till Korois udde.

Med cykel

 • Du kan också ta dig till Korois udde från Åbo centrum längs med cykelvägen som löper på västra sidan av Aura å. Resan är cirka 2 km. Från Hallis fors är cykelvägen till Korois udde dryga en kilometer.

Kartor

Karta över Korois udde

Elektroniska kartor

Övriga kartor

 • GT utflyktskarta Västra Finland, 2015, 1:250 000. Kartor kan köpas bland annat från Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.

Kartornas försäljningsplatser