ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Instruktioner för att vistas och färdas i Koitajoki

Koitajokiområdet är uppdelat i två delar: Koivusuo naturreservat och det övriga området. På bägge områdena gäller egna instruktioner och regler. Eftersom man försöker bevara naturreservatet som ett så fredat forskningsområde som möjligt, är rätten att färdas och idka annan verksamhet mera begränsad i naturreservatet än i det övriga naturskyddsområdet.

I Koivusuo naturreservat är det

tillåtet

 • att färdas endast på markerade leder.
  • Denna begränsning gäller dock inte dem som är stadigvarande bosatta i Ilomants kommun, när de rör sig i området för att plocka svamp eller bär. I övrigt är det förbjudet att vistas i området utan särskilt tillstånd. Man måste också ha gränsbevakningens tillstånd för att få vistas inom gränszonen.
 • Koivusuo naturreservats ordningsstadga i sin helhet (julkaistu.metsa.fi, på finska)

I det övriga Koitajokiområdet är det

tillåtet

 • att röra sig till fots, på skidor, med kanot och roddbåt med undantag för eventuella begränsningsområden
 • att slå läger, vilket är tillåtet med stöd av allemansrätten (www.miljo.fi) 1 - 3 dygn, men vi rekommenderar att man slår läger i närheten av eldplatserna.
 • att plocka bär och svamp
 • att meta och pilka med stöd av allemansrätten (www.miljo.fi) utom i vandringsfiskevattendragens forsar och strömmar (kalastusrajoitus.fi). Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

begränsat

 • att vistas inom gränszonen som finns längsmed gränsen. Gränszonens bakre gräns är markerad med gula märken målade på träd eller stolpar samt med skyltar som anger gränszonen. Inom gränszonen får man vistas endast med särskilt tillstånd.
  • I Koivusuo naturreservat måste man dessutom ha tillstånd för att färdas utanför den markerade leden (Se Koivusuo naturreservats ordningsstadga).
 • att göra upp öppen eld, vilket är tillåtet endast på de för ändamålet anvisade platserna
 • att jaga, som är tillåtet endast med Forststyrelsens tillstånd.
 • Det är tillåtet att fiska med handredskap i området genom att betala fiskevårdsavgiften. Fiskevårdsavgiften berättigar ändå inte till fiske i vandringsfiskevattendragens forsar och strömmar (se områden, kalastusrajoitus.fi). Om du fiskar med fler än ett spö eller i vandringsfiskevattendragens forsar och strömmar behöver du utöver fiskevårdsavgiften också Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland (tillståndsområde 7413, www.eräluvat.fi). Forststyrelsens fisketillstånd och fiskevårdsavgift kan köpas från Forststyrelsens nätbutik för jakt- och fisketillstånd (www.eräluvat.fi). 

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand har utfärdats
  • När det råder varning för skogsbrand är det tillåtet att göra upp öppen eld endast i ödestugornas kaminer.
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.
 • att åka snöskoter
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Ristisuo myrskyddsområdets ordningsstadga (julkaistu.metsa.fi, på finska)

Ruosmesuo - Hanhisuo myrskyddsområdets ordningsstadga (julkaistu.metsa.fi, på finska)

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande har största delen av Koitajoki område radioskugga. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

Högsäsong

 • Det är trängsel i ödestugorna i synnerhet under jakttiden på hösten.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar.

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!