Den mycket krävande Kevoleden korsar det vidsträckta naturreservatet med sin omväxlande terräng. Kevo naturreservat hör till ett av vårt lands största skyddsområden i norr, och på sommaren är rörelsefriheten i parken strikt begränsad till lederna. På vintern får man åka skidor i Kevo naturreservat, men där finns inga preparerade skidspår. Vid idkande av renskötsel och övriga naturnäringar har lokalbefolkningen betydligt större rättigheter än friluftsfolket i Kevo naturreservat.

Samiska ledmarkeringen. Bild: Matti Mela.


Längs Kevoleden finns det många eldplatser och tältningsområden. Däremot finns det få ödestugor längs leden. Längs kanjonrutten finns det endast en ödestuga, Ruktajärvi ödestuga. Vid Kuivileden finns det två stugor: Njavgoaivi och Kuivi ödestuga.


Ledens startpunkter

Man kan starta vandringsturen antingen i ledens södra ända i Sulaoja eller i den norra ändan i Kenesjärvi. Då man vandrar från Sulaoja norrut till Kenesjärvi, öppnar sig Kevo kanjondal i all sin mäktighet framför en. På hösten då nordanvinden blåser, lönar det sig dock att vandra leden från Kenesjärvi till Sulaoja.


Kevoleden

Ledens etapper mellan Sulaoja och Kenesjärvi

 • Suttesája - Luopmošjohka, 2 km
 • Luopmošjohka - Ruktajávri, 10 km
 • Ruktajávri - Geavvogeašláttu, 3 km
 • Geavvogeašláttu - Suohpášája, 8,5 km
 • Suohpášája – Gaskkamuš Suohpášája, 1,5 km
 • Gaskkamuš Suohpášája - Fiellogajohka, 5 km
 • Fiellogajohka - Roajášjávri, 9,5 km
 • Roajášjávri - Gamajotnjálmmeluoppal, 3 km
 • Gamajotnjálmmeluoppal - Gamajotnsuohppášája, 1,5 km
 • Gamajotnsuohppášája - Gaskkamuš Njaggaljávri, 8 km
 • Gaskkamuš Njaggaljárvi - Tapiola Goahti, 1 km
  • Tapiola Goahti gammen är ner brunnen på 27. juli 2015
 • Tapiola Goahti - Beahcelávojávrrit, 2 km
 • Beahcelávojávrrit - Guoikgáhritája, 2 km
 • Guoikgáhritája - Silkeája, 3,5 km
 • Silkeája - Genešjávri, 2,5 km

Ledbeskrivning


Ledmarkeringar

Leden är markerad på kalfjället med träpålar med orange topp och på träd med orange målarfärg.


Kuivileden

Ledens etapper Sulaoja - Kuivi - Sulaoja

 • Suttesája - Luopmošjohka, 2 km
 • Luopmošjohka - Ruktajávri, 10 km
 • Ruktajávri - Njávgoaivi, 6 km
 • Njávgoaivi - Áhkojoga gámma, 7,5 km
 • Áhkojoga gámma - Kuivi ödestuga, 10 km
 • Kuivi ödestuga - Guivifjäll - Kuivi ödestuga, 8 km
 • Kuivi ödestuga - Fiellogajohka, 13 km
 • Fiellogajohka - Gaskkamuš Suohpášája, 5 km
 • Gaskkamuš Suohpášája - Suohpášája, 1,5 km
 • Suohpášája - Geavvogeašláttu, 8,5 km
 • Geavvogeašláttu - Ruktajávri, 3 km
 • Ruktajávri - Luopmošjohka, 10 km
 • Luopmošjohka - Suttesája, 2 km

Ledbeskrivning

Ledmarkeringar

Leden är markerad på kalfjället med träpålar med orange topp och på träd med orange målarfärg.

Sevärdheter vid Kevoleden

 • Den ravinartade kanjondalen, landskapet vid sjöarna Njakalajärvet, Fiellu vattenfall, Guivifjället, Luomusjärvi ås och Sulaoja hör till de mest betagande sevärdheterna längs Kevoleden.
 • Ca en kilometer norr om Suohppášaja eldplats och tältningsområde har man en överväldigande utsikt över kanjonen, som plötsligt öppnar sig i terrängen.
 • Ån Fiellujoki rinner ner i Kevo ravindal som ett 26 meter högt vattenfall ungefär halvvägs av leden.
 • I norra ändan av kanjonleden, då stigen kommer fram till ravinens kant, har man en fantastisk utsikt över Njakalajärvet. De här sjöarna är utvidgningar av Kevojoki och är ställvis över tio meter djupa. De bildar en flera kilometer lång kedja av sjöar med smalare, strömmande partier emellan.
 • På några kilometers avstånd från Sulaoja börjar Luomusjärvi ås, som korsar sjön Luomusjärvi. De högsta ställena av åsen höjer sig över 20 meter ovanför sjöns yta. Sjön omger åsen på bägge sidorna.
 • Kevoledens södra startpunkt finns i Sulaoja, där det finns en källa stor som en tjärn. Källan är samernas gamla heliga plats.

Kuivileden

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!