Kommunikationer

Kevo naturreservat är beläget på det område som ligger mellan Karigasniemi-Kaamanenvägen (väg nr 92) och Utsjoki-Kaamanenvägen (väg nr 4, E75).

Med bil

 • Man kommer med bil till ledens båda ändor. Den ena ändan ligger i Sulaoja vid Karigasniemivägen, den andra i Kenesjärvi vid Utsjokivägen. I båda ändorna finns det parkeringsplatser.
 • Lokala företagare kan stå till tjänst att flytta vandrarnas bilar (www.utsjoki.fi, på finska) mellan Sulaoja och Kenesjärvi.
 • Körinstruktion till Siida. 


Kommunikationaer till Kevoleden © Forststyrelsen 2008

Med allmänna kommunikationer

 • Det går dagligen bussturer (www.matkahuolto.fi) från Ivalohållet till Sulaoja eller Kenesjärvi, även från Karigasniemi till Sulaoja och från Utsjoki till Kenesjärvi.
 • En linjetaxi trafikerar linjen Ivalo flygplats - Ivalo - Utsjoki.
 • Sök rutter och tidtabeller (www.resa.fi)

Kartor

Elektroniska kartor

Karta över Kevoleden © Forststyrelsen 2014

Övriga kartor

 • Terrängkartor nr W444 och X433, 1:50 000. Lantmäteriverket 2008. Kartorna kan köpas bl.a. i Naturum Siida i Enare, i Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo och från Karttakeskus.
 • Friluftskarta Utsjoki-Kevo, 1:100 000, Karttakeskus 2015. Kartan kan köpas bl.a. i Naturum Siida i Enare, i Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo och i Karttakeskus.
 • Kevo Paistunturit, vattentålig karta, 1:25 000 och 1:50 000, Calazo Förlag 2016.
 • Utflyktskarta GT Norra Finland, 2016, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Vegetationskarta över Kevo naturreservat 1:50 000, Maanmittauslaitoksen karttapaino 1988. Kartan kan köpas i Naturum Siida i Enare.

Försäljningsställen för kartor