Skidleder

Från Karvio via Kohmanniemi till Heinävesis kyrkoby upprätthålls på vintern ett skidspår, som huvudsakligen går på isen. Skidstilen är traditionell. Den kortaste leden från Karvio till Heinävesi är ca 9 km och halvvägs längs leden finns Vasarasaari utfärdshamn. Från Heinävesi finns det en förbindelse till Kermanlenkki skidspåroch man kan skida via Karvio till Lintula eller till Valamo kloster. Det finns en elektronisk karta över de skidleder. Kartan kan laddas från appbutiken. Information på Heinävesis finskspråkiga webbsidor (www.heinavesi.fi, på finska).

Vatten- och kanotleder

  • I Kermajärvi kan man göra en paddlingsrunda runt sjön. Från Kermajärvi finns det en förbindelse via Karvio kanal till kanotlederna i Kolovesi och Linnansaari nationalparker. 
  • Genom området går den regelbundet trafikerade Heinävesileden.
    • I östra delen av området går som enda markerade led farleden Heinävesi - Kuopio, från vilken en led avviker på Kermanselkäfjärden till Kermankoski och Vihtari.
    • Farleden är 1,8 m djup.
    • Tilläggsinformation om ruttrafiken på Heinävesis finskspråkiga webbsidor (www.heinävesi.fi, på finska).

Snöskoterled

Genom området går en snöskoterled snöskoterrutt, som är markerad i terrängen och huvudsakligen går över vattenområden. Leden går ca 100 m över landområden och korsar Puumalansaari på dess smalaste ställe. En karta över snöskoterleden snöskoterrutten finns på Heinäveden moottorikelkkailijat webbsidor (www.heinavedenmk.fi, på finska).