Friluftsleder och stigar

I Kauhaneva - Pohjankangas nationalpark finns det en 2 km lång spångad led. Till leden kommer man från Nummikangas och Salomaa parkeringsplatser.

Friluftsleder och stigar. Bild: Terttu Hermansson

Du tar dig lätt fram på den spångbelagda stigen. Bild: Timo Nieminen

Ledernas startpunkter

Man kommer till nationalparkens 2 km långa spångled från Nummikangas och Salomaa parkeringsplatser. Naturtornet ligger invid stigen, norr om Kauhalampi.

Cykelleder

Längs Kyrönkangas sommarväg går den riksomfattande cykelleden nr 44 genom Kauhaneva - Pohjankangas nationalpark. Kyrönkangas sommarväg är en obelagd museiväg (www.liikennevirasto.fi, på finska). Till den närliggande Lauhanvuori nationalpark kommer man längs cykelled nr 47. Led 47 förenas med led 44 i Kantti by i Karvia. De riksomfattande cykellederna är markerade med Vägförvaltningens bruna skyltar.

Broschyr över utflyktsmål

Pdf-fil 3,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!