Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Startpunktför de markerade lederna i ödemarken är Skoltsamernas kulturhus i Sevettijärvi.

Markerade leder

 • Sevettijärvi - Pulmanki -leden, 60 - 70 km, är dragen genom områdets östra del. Ledens sydligaste ändpunkt finns i Sevettijärvis skoltsamiska by på kulturhusets gårdsplan. Den nordligaste ändpunkten ligger vid Pulmankijärvis södra ända vid Utsjoki, därifrån det är 20 km längs landsväg till Nuorgam. Ledens södra avsnitt går genom tallmoskog, i norr övergår landskapet till kalfjällsmyrar och fjällhögland. Tack vare sina vattendrag lämpar sig leden väl för rekreationsfiske. Vattendragens överfart sker alternativt med roddbåtfärja, genom vad eller över broar. Terrängen är inte krävande, men vandraren måste beakta områdets ödemarksförhållanden. Leden rekommenderas inte åt oerfarna vandrare.
 • Enarestigen - Anárašmáđe, 100 km, är en historisk marknadsfärdled till Karlebotn i Norge. Karlebotn på Varangerfjordens södra strand var en livlig marknadsplats från 1600-talet ända fram till 1890-talet. Norges gräns stängdes år 1852, men leden var ännu inofficiellt i bruk om somrarna. Färdleden, som varit bortglömd i nästan 150 år, har åter tagits i bruk. Stigen börjar i söder vid Skoltsamernas kulturhus gårdsplan och följer till en början Sevettijärvi - Pulmanki-leden, från vilken den skiljer sig för att korsa Norges gräns i Aittoaivi. Ledens nordligaste ändpunkt är i Karlebotn, dit man kommer med landsväg antingen via Pulmanki eller Näätämö. På norska sidan krävs absolut en kompass och en karta för att kunna följa leden, eftersom den är markerad på gammalt vis med rösade stenar, varav den översta visar åt vilket håll man skall fortsätta. Topografiska kartor (Norge 10178 Buodggaidnjarga) kan köpas i Karttakeskus. Leden är krävande och lämpar sig inte som första vandring.
  • Service: Opukasjärvi eldplats; Opukasköngäs skärmskydd; Iisakkijärvi och Rousajärvi ödestugor. Obs! På norska sidan finns det inga ödestugor.
Stuorravuodna, Karlebotn. Foto: Jyri Mikkonen
 
Etablerade vandringsrutter
 • Till ödemarkens västra del kommer man behändigt med stigvägen till Skállovárri rengärde.
 • En annan terrängrutt som går till ödemarkens västra del börjar vid Mieraslompolo och går till den stora höglandssjön Vetsijärvis strand. Från denna rutt avviker en stigväg till Puksajavri.
 • Från riksväg 4, norr om Kaamanen, leder en väg till den stora Iijärvi i ödemarkens nordvästra del.

Övriga friluftstips

 • Egna stigar: De tre markerade lederna täcker endast en mycket liten del av Kaldoaivi ödemarksområde, men det finns otaliga möjligheter till egna ödemarksfärder. T.ex. fjällen i områdets mellersta och norra del samt Vetsijärvi och Vetsijoki är värda att vandra till. P.g.a. ödemarkens storlek bör vandraren vara erfaren i ödemarksvandring - naturen kan överraska även de mest erfarna vandrare.
 • Utflyktsmål med barnvagn och/eller rullstol: Det finns inga lämpliga utflyktsmål på området med barnvagnar och rullstolar.

Skidleder

 • På vintern erbjuder de frusna jänkämyrarna och vattnen de lättaste rutterna för skidåkare. Ifall skidåkaren överraskas av att snön inte bär, kan markerade snöskoterrutter underlätta skidåkningen. I Kaldoaivi ödemark finns en markerad skidled från Sevettijärvi till Pulmankijärvi.

Kanotleder

 • Näätämöjokis kanotled, 92 km, börjar vid Iijärvi i Enare kommuns norra del och slutar i Neiden vid Barents hav på norska sidan. På gränsen mellan Norge och Finland är Näätämöjoki det officiella gränsövergångsstället. Leden är ödemarkslik (det är minst 5 km till närmaste väg), och det finns rikligt med forsar. Älven hör till Finlands svåraste kanotleder. Forsarnas svårighetsgrad är I - VI i forsklassificeringen. Forsarna är det med undantag av Kolttaköngäs möjliga att ränna med kanot.

Snöskoterrutter

 • I Kaldoaivi ödemark finns det tre markerade snöskoterrutter.
  • I områdets västra del, i sydnordlig riktning: Riksväg 4-Petsikkojärvi-Johtijärvi -Vetsijärvi-Utsjoki.
  • Från den ovannämnda rutten avviker en förbindelserutt norr om Johtijärvi till Skiehtsaras Sevetti-Nuorgam rutten.
  • I områdets östra del, sydnordlig riktning, följer i stort sett Sevettijärvi-Pulmanki -vandringsled: Sevettijärvi-Opukasjärvi-Silisvaara-Nuorgam.
 • Tilläggsinformation och tillstånd: Ivalo kundtjänst och Övre Lapplands naturum Siida.