Kartor över och kommunikationer till Jouhteninen 

Holmen Jouhteninen ligger öster om riksväg 6, ca 25 km norr om Joensuu.

Jouhteninen kommunikationer © Forststyrelsen 2007

Kommunikationer

Man kan komma till Jouhteninen endast sjövägen. Från Kontiolahti hamn är det en ca 5 kilometers båtfärd till Jouhteninen.

Med båt

  • Man kommer bäst till Jouhteninen från Kontiolahti hamn. Man kan förtöja också större båtar vid bryggan (62°47.06' 29°46.03') vid eldplatsen på Jouhteninens östra strand. Man får dock endast dagtid ha båten förtöjd vid bryggan. Koordinaterna har angivits enligt WGS-84-koordinatsystemet.

Med bil

  • Man kan komma med bil bara till Kontiolahti, från vars hamn det är 5 km sjövägen till Jouhteninen.

Med allmänna kommunikationer

  • Man kommer inte med allmänna kommunikationsmedel till Jouhteninen, för närmaste busstur (www.matkahuolto.fi) går endast under skolåret till Kontiolahti, från vars hamn det är 5 km sjövägen till Jouhteninen.

Lämpliga startpunkter

  • Man kan bäst förtöja båten vid bryggan (62°47.06' 29°46.03') vid eldplatsen på östra stranden av holmen. Därifrån kommer man lätt till friluftslederna på holmen. Man kan också starta vandringen från eldplatsen Eteläkulma, som ligger längre söderut.
  • Ledernas startpunkter

Kartor

Elektroniska kartor

 Karta över Jouhteninen

Övriga kartor

  • Terrängkarta P531, 1:50 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • Höytiäinens fiske- och båtkarta (på finska), 1:40 000. Kontiolahti kommun, Polvijärvi kommun, 2000. Kartan kan köpas från Kontiolahti och Polvijärvi kommuner.
  • Terrängkartblad nummer 4224 08, 1:20 000. Kartorna kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • GT vägkarta Östra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

Utflyktskarta.fi: Jouhteninen