Besök till sevärdheter och utkiksplatser Fiske Jakt Bär- och svampplockning

Vad kan man göra i Järvisen aihkikko?

Titta på sevärdheter och utsikter

  • Stugan vid Marasenlampi är ett kulturhistoriskt värdefullt objekt, som man kan bekanta sig med från utsidan.

Marasenlampi. Bild: Pia Arvola

Fiska

Jaga

  • På Järvisen aihkikko får rovaniemibor jaga med rätt av jaktlagens 8 §. Utsocknesbor kan få Forststyrelsens småviltstillstånd till Meltaus jaktområde för småvilt, tillståndsområde 2614.  
  • Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (www.eräluvat.fi, på finska) och från Pilke vetenskapscentrum.

Plocka bär och svamp

  • Man får fritt plocka bär och svamp på området. Skogarna på området är torra moskogar, där det växer mycket lingon. I slutet av hösten kan man plocka tranbär på myrarna.

Bada

  • Man kan bada i Marasenlampi och Ahvenlampi, men vid dem finns det inga egentliga badstränder.

Fiskevårdsavgift

Bild: Forststyrelsen.

Fiskare (18‒64 år) - betala fiskevårdsavgiften (www.eraluvat.fi).