Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i naturskyddsområdet

 • Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i naturskyddsområdet.
  • De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom naturskyddsområdet.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker och kiosker

 • De närmaste butiksservice finns i Kuhmo centrum.

Skärmskydd och eldplatser

I Iso-Palonen - Maariansärkät området finns fyra skärmskydd med eldplatser

 • Tammenlammenpuro
 • Oikunniemi
 • Iso-Tahkonen
 • Saunaniemi

Dessutom finns fyra eldplatser längs lederna:

 • Nimetönlampi
 • Papinsalmi
 • Määtänniemi
 • Kuikkalahti

Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna. På sidorna för Friluftslivets ABC kan du läsa mera hur man gör upp eld på anvisade eldplatser.

Dricksvatten

 • Vattnet i området är naturvatten vars drickbarhet inte undersökts. Användning sker på ditt eget ansvar.
 • Det kan vara bra att koka ytvatten från t.ex. sjöar, åar och bäckar innan du dricker det eftersom vattenkvaliteten varierar områdesvis.
 • Det rekommenderas att du tar med dig ditt dricksvatten.
 • Läs om vandrarens vattentips under Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.
 • Vid Matokangas parkeringsplats finns sopstation där du kan sortera plast, metall, blandavfall och returglas.
 • Friluftsliv och miljön

Toaletter

I anknytning till varje eldplats och skärmskydd finns en torrtoalett.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

Det är tillåtet att tillfälligt slå läger i närheten av skärmskydd och eldplatser.

 • två skärmskydd på stranden av Iso-Palonen, skärmskydd vid Veräinen och Iso-Tahkonen
 • fyra andra eldplatser

Övernattning i omnejden

 • I Lentiira by (www.lentiirankyla.com, på finska) ligger några företag, som erbjuder logiservice.
 • Mera information om andra logimöjligheter i omnejden fås från Kuhmo info (www.kuhmo.fi, på finska).
 • Villi Pohjola (www.villipohjola.fi) erbjuder hyrestugor och andra övernattningsmöjligheter.

Service för rörelsehindrade

I Iso-Palonen - Maariansärkät området finns ingen service för rörelsehindrade.

Service för båtfolk

I västra ändan av sjön Iso-Palonen finns en grusbelagd båtramp.

Övrig service i omnejden

 • Närmaste banker. bensinstationer och övrig service finns i Kuhmo tätort (www.kuhmo.fi, på finska). Se även Kuhmo turismservice (www.kuhmonet.fi, på finska).
 • Örviga turist servicer från Wild Taiga (www.wildtaiga.fi)

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).