Kartor över Hetta - Pallas -leden och kommunikationer till leden

21.8.2019
Obs! Det finns bakterier i brunn av Hannukuru. Vatten måste kokas före användning.
Hetta–Pallas -leden i Pallastunturi fjällen. Bild: Maarit Kyöstilä.

Kommunikationer

Med allmänna kommunikationer

 • Till Pallastunturi
  • Måndag - fredag går det bussar från Muonio till Pallastunturi kl. 9.30.
  • Till Jerisjärvi går det dagligen bussar (www.matkahuolto.fi) längs rutten Rovaniemi - Kittilä - Jerisjärvi - Muonio. Från Jerisjärvi måste man ta en taxi till Pallas.
 • Till Hetta
  • Från Rovaniemi går det dagligen bussar (www.matkahuolto.fi) till Enontekis kyrkby Hetta. 
  • Mer information (www.tosilappi.fi, på engelska)

Kommunikationer till Hetta - Pallas -leden

Med beställningstaxi

 • Under högsäsong trafikerar det taxibilar från flygplatsen i Kittilä till de större centren. Läs mer (www.tosilappi.fi, på engelska).

Med bil

Kartor

Elektroniska kartor

Karta över Hetta - Pallas -leden © Forststyrelsen 2014

Övriga kartor

 • Vattentålig friluftskarta Pallas Hetta Olos 1:50 000. Karttakeskus 2017. Kartan kan köpas i Pallastunturi, Kellokas och Fjällapplands naturum och från Karttakeskus.
 • Vattentålig karta Pallas Ylläs Aakenus 1:50 000, Calazo Förlag 2017. Kartan kan köpas i Pallastunturi, Kellokas och Fjäll-Lapplands naturum och från Calazo.
 • Terrängkartor nummer V413, V414, 1:50 000. Kartorna kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteriverket.
 • Utflyktskarta GT Norra Finland, 2016, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

Publikationer

Foststyrelsens publikationer om Pallas-Yllästunturi nationalpark (www.julkaisut.metsa.fi).