Kommunikationer

Med bil

Lämpliga ställen att starta och avsluta en utflykt är Ukko naturum (Ylä-Kolintie 39), Kiviniemi (Mustalahdentie 27) och Eteläpää parkeringsplats (Eteläpääntie 113, Kontiolahti).
 

Herajärvis rundas läge i Finland.

Kartor

Elektroniska kartor

Karta över Herajärvis runda och Koli

Övriga kartor

  • Terrängkartor nummer P534 och P532, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och i välförsedda bokhandlar.
  • Kolis utflykts- och servicekarta, 1:50 000 ja 1:20 000, 2011. Kartan kan köpas i Kolis naturum Ukko, Kolis turistbyrå och Visit Karelia i Joensuu.
  • Koli: geologinen retkeikykartta ja opaskirja, 1:20 000 (Koli: geologisk friluftskarta och guidebok, 1:20 000), Geologiska forskningscentralen 2003. Kartor finns till salu i Kolis naturum Ukko och Geologiska forskningscentralens kontor.
  • Koli Ruunaa Patvinsuo Petkeljärvi friluftskarta 1:25 000, Karttakeskus 2013. Kartor kan köpas i Kolis naturum Ukko och från Karttakeskus.
  • Terrängkartor nummer 4313 08, 4313 09, 4313 10, 4313 11 och 4313 12, 1:20 000, Lantmäteriverket. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och i välförsedda bokhandlar.
  • Utflyktskarta GT Östra Finland, 2014, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. i Kolis naturum Ukko, från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
  • Pohjois-Karjala (Norra Karelen), vattentålig karta, 1:25 000, Calazo Förlag 2015. Kartor kan köpas till exempel från Kolis naturum Ukko.

Försäljningsställen för kartor

Forststyrelsens publikationer om koli (julkaisut.metsa.fi).

Övriga webtjänster