Kundtjänst och vägledning

 • Vid parkeringsplatsen finns det en informationstavla på finska och svenska.
 • Skyltarna längs Harola naturstig är på finska och svenska.
 • Mer information: Tfn. 0206 39 4620, rannikko(at)metsa.fi.

Informationstavla vid parkering. Bild:Tuija Warén.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

 • Närmaste butiker och kiosker finns på 6 km avstånd i Eura centrum.

Dricksvatten

 • Vid Harolas lundar finns det inga ställen där man kan ta dricksvatten, så man bör ha dricksvatten med sig.
 • Läs dricksvattentipsen på Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • I Harola finns inga avfallskärl, så alla sköter sina sopor själva. Detta betyder att besökarna själva bär ansvar för sina sopor genom att föra bort dem från terrängen.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns inga toaletter på området.

Övernattning

 • Det finns inga anvisade övernattningsplatser på Harolaområdet.

Service för rörelsehindrade

 • Det finns inga tjänster för rörelsehindrade på området.