Hantera elden varsamt

Den vanligaste orsaken till markbränder är blixtnedslag eller dåligt bevakade lägereldar. Skogsbränder som uppkommit av någondera orsaken uppgår till bortåt 90 stycken per år i Finland. Näst mest orsakas skogsbränder av ovarsam rökning och tändstickslekar.

Blixten antänder markbränder

Människan kan inte förhindra bränder som uppkommit av blixtar. Om du märker att blixten tänt en skogsbrand bör du handla raskt och larma brandkår och skrida till släckningsåtgärder.

Cigarrettfimpar orsakar markbränder

Kasta aldrig en osläckt fimp då det är torrt i terrängen! Många markbränder har uppstått ur slarvigt fimpad cigarrettglöd. Speciellt då varning för skogsbrand utfärdats bör du vara speciellt försiktig

Lär barnen

Lär barnen redan då de är små hur de bör handskas med eld. Alla barn genomgår ett utvecklingsstadium då elden känns speciellt intressant. Då är det bäst att se till att tändare och tändstickor inte finns inom räckhåll för barnen. Kom också ihåg att barnen aldrig får leka och springa alltför nära en öppen eld.

Användning av friluftskök

Markbränder kan även uppstå om friluftskök hanteras ovarsamt. Fyll aldrig på bränsle i ett stormkök förrän lågan slocknat och brännaren svalnat. I annat fall finns det risk för att bränslet flammar upp och orsakar svåra brännskador eller en skogsbrand. Se till att inget bränsle rinner ut på marken då du fyller på köket, om möjligt bör du använda en tratt. Se till att brännaren är hel, och speciellt i fråga om gasolkök att slangkopplingar och liknande inte har sprickor eller läckor.

Övervaka levande ljus

Levande ljus sprider stämning, men då du handskas med stearinljus är det all orsak att iaktta försiktighet. Placera aldrig alltför många värmeljus bredvid varandra, eftersom de kan flamma upp. Se till att det alltid finns ett oantändligt underlag under varje ljus och lämna heller aldrig ett levande ljus utan tillsyn.

Använd oljelampor på rätt sätt

Lär dig handskas med olika slag av oljelampor samt känna igen olika bränslen. Fel sorts bränsle kan göra oljelampan farlig. Stormlyktan bör ha lampolja eller lyspetroleum. Oljelampan behöver fritt luftrum ovanför sig, eftersom dess topp med den utströmmande luften blir mycket het. Ta inte in en stormlykta i en varm bastu, utan häng lyktan på en krok utanför bastufönstret så att den lyser upp i bastun. Ställ aldrig en stormlykta ovanpå en varm kamin.

Kaminer och spisar

Innan du gör upp eld i en kamin eller en spis ska du kolla dess skick. Töm askbehållaren, öppna spjället och kolla att skorstenen inte är tilltäppt. Om det finns en bruksanvisning för kaminen lönar det sig att bekanta sig med den. Rada ved och tände i kaminen, men proppa den inte överfull. Använd inte tändvätskor då du tänder kaminen. Stäng luckan, öppna dragöppningen helt, justera draget senare då elden tagit fart.

Om det är köld bör du till en början elda försiktigt i spisar och kaminer, så att skorstenens rökkanal inte spricker. Du får inte använda spruckna eldstäder och du bör göra en felanmälan om dem.

Flytgasapparater

Flytgas eller gasol som det också kallas är ett mycket lättantändligt bränsle. Flytgasapparater är säkra så länge man använder och hanterar dem enligt bruksanvisningen. Alla fogar och slangar bör kontrolleras med jämna mellanrum, minst en gång per år, eftersom läckor lätt kan uppstå. Du får inte på grund av tryckrisken förvara gasapparater i små och slutna utrymmen. Då gasen i behållaren håller på att ta slut, sipprar det ut litet gas. Du märker genast flytgasens karakteristiska obehagliga lukt.

Bruksanvisning för flytgasspisar

  • Tryck in spisknappen och vrid den medsols. Tänd lågan och håll knappen sedan intryckt i en halv minuts tid, så att flamvakten hinner värmas upp och inte släcker lågan då du slutar att trycka på knappen. Om lågan i alla fall slocknar, tänd den på nytt. Håll knappen tillräckligt länge intryckt. Då du använt spisen färdigt släcker du lågan genom att vrida knappen motsols tills lågan slocknar.Rengör spisen. Stäng ventilen på gasflaskan.

Läs mer om flygas

Oljekaminer

Oljekaminen får inte tändas på nytt så länge den ännu är varm. Man släcker brinnande vätskor genom att kväva elden, helst med en brandfilt. Försök aldrig släcka brinnande vätskor med vatten, eftersom elden kan spridas då vätskan stänker omkring.

Kom ihåg att vara försiktig!
Trygga stunder i naturen!