Kartor och kommunikationer för vandrare i Norge

Kartor

Den användbaraste kartan för friluftsliv i Norge är Turkart -friluftskartserien (1:25 000 - 1:10 000). En annan nyttig kartserie är den topografiska kartan M711 (1:50 000) som tagits fram av Statens Kartverk. Dess bladindelning framgår av pdf-dokumentet (9600 kB) (www.statkart.no).

Elektroniska kartor

  • Satellitkarta (www.norgeibilder.no, på norska och engelska). Kartan kan användas vid planering av vandringar.
  • Norgeskart (www.norgeskart.no, på norska och engelska). Kartserie med friluftsuppgifter som har publicerats av Statens Kartverk. Kartorna lämpar sig för friluftsliv.

Försäljningsställen för kartor

  • Kartbutikken (www.kartbutikken.no, på norska och engelska). Man kan beställa Turkart-serien från Kartbutikken.
  • Cappelen Damm (www.cappelendamm.no, på norska). Härifrån kan du beställa M711-kartseiens kartor från Statens Kartverks webbutik (www.statkart.no, på norska)
  • Karttakeskus (www.karttakauppa.fi, på finska och engelska). Karttakeskus har till salu även norska friluftskartor.

Kollektivtrafik

Kom ihåg då du åker med egen bil, att bilfärjorna är avgiftsbelagda.