Flerdagsturer

Sommartid

Om du är nybörjare är det all orsak att under sommarhalvåret öva dig i hur man övernattar i terräng, eftersom eventuella felbedömningar och brister i utrustningen inte får så allvarliga följder som under vintern.

Bild: Elina Pilke

Utrustning

En flerdagstur kräver mycket mera utrustning än en dagstur. Utrustningen packas vanligen i en ramsäck eller i en anatomisk ryggsäck om det är fråga om en vandring. Se till att du inte "för säkerhets skull" tar med dig alltför mycket utrustning; det är inget nöje att fotvandra med övertung packning på ryggen.

På en kanotfärd kan du däremot ta med dig mera utrustning, då ju vattnet bär bördan. Grejorna packas i vattentäta plasttunnor, speciella kanotsäckar eller direkt stuvade i kajakens vattentäta skott, om den är utrustad med sådana.

På sommaren övernattar man lämpligast i ett enkelt tält, alternativt direkt under bar himmel, ifall det inte regnar eller förekommer mycket mygg. Sovsäcken kan vara en lätt sommarsovsäck. Om det finns mycket mygg och knott är tältet ofta ett bättre övernattningsalternativ än en ödestuga.

För att garantera en hygglig nattsömn lönar det sig att satsa på ett liggunderlag, antingen ett uppblåsbart eller ett skumplastliggunderlag. Liggunderlaget isolerar kroppen från kyla nerifrån, samtidigt som det eliminerar eventuella ojämnheter i marken.

Trots att det under sommaren kan vara hur varmt som helst, måste du förbereda dig på snabba väderomslag. Dessutom kan du råka ut för t.ex. ett ofrivilligt dopp, och då är ju en omgång kläder för ombyte på sin plats.

Proviant

Det är bäst att ha ett friluftskök med sig för matlagning, eftersom du inte får göra upp öppen eld då varning för skogsbrand utfärdats. Kom också ihåg att matvarorna förfars mycket lättare än under vintern. Choklad och margarin kan smälta och söla ner utrustningen, om de inte packas i tätt slutna förpackningar. I lägret är det bäst att förvara dem så svalt som möjligt t.ex. en jordgrop, en källa eller en bäck. Dricksvattentillgången kan ibland utgöra ett problem på sommaren, om en på kartan utritad bäck har sinat på grund av torka, eller om sjövattnet blivit otjänligt som dricksvatten.

Vintertid

Tält i polarnatten. Bild: Markus SirkkaÖvernattning utomhus under vinterhalvåret ställer betydligt högre krav på utrustningen än under sommaren. Klädesplaggen bör väljas omsorgsfullt enligt rådande temperatur för att undvika nedkylning. Turens utrustningslista bör därför komponeras med hänsyn till behov av kompletterande varma kläder och kläder för ombyte.

Utrustning

Utrustningen packas i en ryggsäck eller i en pulka. Ryggsäcken kommer i fråga enbart då du övernattar i stugor. Om du har för avsikt att övernatta i tält, bör du ta med sig så mycket mera grejor att de inte ryms i ryggsäcken och att den skulle bli alltför tung att bära. Då är pulkan eventuellt kompletterad med en liten dagsryggsäck den enda möjligheten. Att dra pulkan efter sig är tungt i motluten, men på släta partier är det mindre påfrestande än att åka skidor med en ryggsäck på ryggen.

Under vinterturer övernattar man vanligen i stugor eller i tält. Då du planerar att övernatta i stuga lönar det sig att kolla upp hur stugan värms upp. Det lönar sig också för säkerhets skull att ta med en resebrandsläckare. Det är även bäst att på förhand kolla upp att det finns en tillräcklig mängd torr brännved.

Vintertältet bör vara ett dubbelt kupol- eller tunneltält. Då man övernattar i tält bör man ha med sig en tillräckligt varm sovsäck

Även liggunderlagen bör ha en tillräcklig isoleringsförmåga, eftersom snön utstrålar kyla. Vanligen är det bäst att ha två skumplastliggunderlag på varandra. Nuförtiden finns det också speciellt för vinterbruk framtagna luft- och dunfyllda liggunderlag.

Du klarar sig även med en något tunnare sovsäck på vintern, om man övernattar i ett militärtält med kamin. Ett sådant tält är ett bra alternativ för en större grupp. Om ni kommer att övernatta i ett militärtält med kamin bör ni säkerställa tillgången på torr ved, annars blir natten kall. Att resa ett militärtält med kamin är i och för sig ett programnummer. Sedan bör kaminvaktsturerna fördelas.

Orienteringen mera krävande

Orientering på vintern är svårare, då terrängformationerna täcks av snön. En sjö kan se ut som en åker och tvärtom.

Läs mer