Färdas i naturen utan att lämna spår eller störa djur

Gör så här

  • Genom att följa områdets ordningsstadga eller allemansrättens principer, förorsakar du så liten skada och störning som möjligt.
  • Iaktta djur och deras ungar till exempel med kikare på betryggande avstånd så att de inte störs. Lämna rovfåglarnas boträd och fågelskär i fred.
  • Håll dig till markerade leder och stigar. Ta ingen genväg eller gå inte bredvid stigen. Var försiktig i synnerhet på berghällar, för deras flora liksom renlav- och dynområden samt blöta mossar är mycket känsliga för slitage.
  • Dela upp en större grupp i mindre 4-5 personers grupper.

Använd märkta leder för att minska på slitagen i terrängen. Bild: Martti Sirola

Varför?

När du rör dig i naturen, kan du oavsiktligt eller avsiktligt förorsaka skada eller störning, om du inte följer områdets ordningsstadga eller de skyldigheter som ingår i allemansrätten. Det kan ge dig oförglömliga minnen av att studera faunan och floran. Då du använder kikare och teleobjektiv på kameran, kan du betrakta och fotografera naturen utan att störa faunan. Störningarna kan göra att ungarna dör. Iakttag också områdets eventuella fridlysningstider.

På populära områden utsätts marken och vegetationen lätt för slitage.Då du håller dig till markerade leder och stigar, och inte genar i onödan, slits inte terrängen utanför stigarna. Om det inte finns några stigar, bör du undvika att röra dig i terrängpartier som ytterst lätt utsätts för slitage såsom bergshällar med flora, dynområden och öppna myrar. Även sluttningar tål slitage sämre än jämn mark.

Stora grupper ger ofta upphov till störningar för faunan och andra friluftsmänniskor. Då man delar upp stora grupper i flera mindre 4-5 personers grupper, blir störningarna mindre och gruppens medlemmar har bättre möjligheter att göra naturobservationer.

Läs mer