Kundtjänst och vägledning

 • Den närmaste Forststyrelsens kundtjänst är Limingovikens naturum.
 • På parkeringsplatsen vid skogsbilvägen som går från Mäntyperä i Reisjärvi finns en karta.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

 • Raatejärvi ödestuga med eldplats
 • Östra stranden av Koukkunen: kåta med eldplats
 • Vid Kuivajärvi i närheten av Kirves-Heikkis kanal
 • Det finns dessutom flera eldplatser längs Peuran polku -leden utanför området.

Syrliga tranbär mognar på senhösten. Bild: Aarno Torvinen © Lapin Ympäristökeskus.

Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp eld t.o.m. vid eldplatserna. Det är dock tillåtet att göra upp öppen eld i ödestugornas och kåtornas eldstäder även då varning för skogsbrand utfärdats.

Dricksvatten

Man bör ta med sig sitt dricksvatten.

Avfallshantering

 • Det finns inga sopkärl för avfall i terrängen och var och en bör därför själv ta hand om sina sopor. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.
 • Den närmaste återvinningsstationen där avfall kan sorteras i kompost, glas, metall och blandavfall finns längs Peuran polku -leden på östra stranden av sjön Iso-Vänttäinen.

Toaletter

I samband med Raatejärvi ödestuga, kåtan vid Koukkunen och eldplatsen vid Kuivajärvi finns en torrtoalett.

Övernattning

Tältning och kåtor

 • I Etelä-Sydänmaa får man fritt välja sin tältplats, men den steniga terrängen kan göra det svårt att hitta en jämn plats.
 • Man kan också övernatta vid kåtan Koukkunen. I kåtans utrustning ingår eldstad med stockring, vedförråd, såg och yxa samt torrtoalett. Utanför kåtan finns ett bänkbord.

Ödestugor

 • Raatejärvi ödestuga finns på norra stranden av sjön. Stugan är uppförd år 2002 och i samband med den det finns en bastu och en brygga. Även den gamla Raatejärvi ödestuga finns kvar på gården.
 • Saarijärvi ödestuga är belägen vid Peuran polku -leden norr om området.

Övernattning i omnejden

På Reisjärvi kommuns område finns företag som erbjuder gårdsturism, ett familjehotell och flera företag som hyr ut semesterstugor. Tilläggsuppgifter fås från Reisjärvi kommuns webbsidor (www.reisjarvi.fi, på finska).

Service för rörelsehindrade

I området finns ingen service för rörelsehindrade.

Övrig service i omnejden

Närmaste butik, kafé, bank, post, hälsovårdscentral, apotek, bensinstation, taxi och allmänna telefon finns i Reisjärvi centrum (www.reisjarvi.fi, på finska), dit det är 14 kilometer Kuivajärvis parkeringsplats.

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).